imperialnie

 • w sposób charakterystyczny dla imperium - wielkiego państwa
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  władza państwowa

 • synonimy:  mocarstwowo
 • Pekin nadal rozumuje imperialnie w kategoriach Państwa Środka, dla którego zagranica spełnia jedynie funkcje podrzędne [...].

  źródło: NKJP: Albert Burckhardt: Inne Chiny, Polityka nr 2239, 2000-04-01

  [...] z perspektywy wcześniejszych żądań Rosji i pewnych naszych obaw z nimi związanych, mogę stwierdzić, że jest to dobry dokument. Jego ostateczny kształt dowodzi, że nie jest już możliwe narzucanie innym narodom specjalnego statusu, zgodnego z imperialnie pojmowanym interesem Rosji.

  źródło: NKJP: Dziś w Paryżu prezydent Borys Jelcyn oraz przywódcy 16 krajów NATO podpiszą Kartę Rosja - ..., Gazeta Wyborcza, 1997-05-27

 • część mowy: przysłówek

 • Od: imperialny

CHRONOLOGIZACJA:
1972, NFJP
Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2017