aportować

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

2. majątek

 • 2.

  ekon.  inwestować w utworzenie lub powiększenie majątku spółki
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Biznes

  funkcjonowanie firm i przedsiębiorstw


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Finanse

  papiery wartościowe i akcje/udziały

 • [...] tą ustawą chcemy zakończyć proces przekazywania majątku spółkom samorządowym. Pamiętamy, że już wcześniejsza ustawa o komercjalizacji - stanowił o tym art. 17 - dawała taką możliwość, to znaczy, można było aportować majątek.

  źródło: NKJP: 54. posiedzenie Senatu RP, stenogram, wersja robocza

  Z punktu widzenia podatku dochodowego od osób prawnych wniesienie aportem udziałów pozostaje neutralne podatkowo dla spółki obejmującej aportowane udziały.

  źródło: Internet: e-podatnik.pl

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. aportuję
  aportujemy
  2 os. aportujesz
  aportujecie
  3 os. aportuje
  aportują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. aportowałem
  +(e)m aportował
  aportowałam
  +(e)m aportowała
  aportowałom
  +(e)m aportowało
  aportowaliśmy
  +(e)śmy aportowali
  aportowałyśmy
  +(e)śmy aportowały
  2 os. aportowałeś
  +(e)ś aportował
  aportowałaś
  +(e)ś aportowała
  aportowałoś
  +(e)ś aportowało
  aportowaliście
  +(e)ście aportowali
  aportowałyście
  +(e)ście aportowały
  3 os. aportował
  aportowała
  aportowało
  aportowali
  aportowały

  bezosobnik: aportowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę aportował
  będę aportować
  będę aportowała
  będę aportować
  będę aportowało
  będę aportować
  będziemy aportowali
  będziemy aportować
  będziemy aportowały
  będziemy aportować
  2 os. będziesz aportował
  będziesz aportować
  będziesz aportowała
  będziesz aportować
  będziesz aportowało
  będziesz aportować
  będziecie aportowali
  będziecie aportować
  będziecie aportowały
  będziecie aportować
  3 os. będzie aportował
  będzie aportować
  będzie aportowała
  będzie aportować
  będzie aportowało
  będzie aportować
  będą aportowali
  będą aportować
  będą aportowały
  będą aportować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. aportujmy
  2 os. aportuj
  aportujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. aportowałbym
  bym aportował
  aportowałabym
  bym aportowała
  aportowałobym
  bym aportowało
  aportowalibyśmy
  byśmy aportowali
  aportowałybyśmy
  byśmy aportowały
  2 os. aportowałbyś
  byś aportował
  aportowałabyś
  byś aportowała
  aportowałobyś
  byś aportowało
  aportowalibyście
  byście aportowali
  aportowałybyście
  byście aportowały
  3 os. aportowałby
  by aportował
  aportowałaby
  by aportowała
  aportowałoby
  by aportowało
  aportowaliby
  by aportowali
  aportowałyby
  by aportowały

  bezosobnik: aportowano by

  bezokolicznik: aportować

  imiesłów przysłówkowy współczesny: aportując

  gerundium: aportowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: aportujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: aportowany

  odpowiednik aspektowy: zaaportować

 • bez ograniczeń + aportować +
  CO
 • Zob. aport I (w spółce)