ludoznawstwo

 • dział etnografii - nauki, zajmujący się badaniem kultury mieszkańców wsi w krajach uznawanych za cywilizowane
 • Używane również w znaczeniu 'etnografia'.

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa


  CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Najbliższe środowisko życia człowieka

  wieś

 • Książka „O Słowiańszczyźnie przedchrześcijańskiej” Zoriana Dołęgi-Chodakowskiego zainicjowała romantyczne ludoznawstwo - było ono nierozerwalnie związane z poznawaniem kraju.

  źródło: NKJP: Janusz Ślusarczyk: Nauki o turystyce, 2003

  Zofia Wiśniewska [...] ukończyła studia podyplomowe, na których poszerzyła swoje zainteresowania ludoznawstwem. Dzięki jej pracy wiele zapomnianych historii związanych z ziemią bocheńską zostało przypomnianych.

  źródło: NKJP: Anna Piechota: O bocheńskich wiedźmach, czosnku i laniu wosku, Gazeta Krakowska, 2006-11-28

  Była to pierwsza poważna, ogólna praca teoretyczna z zakresu ludoznawstwa, napisana w pierwszym 30-leciu XIX w., poświęcona folklorystyce ówczesnego regionu białorusko-litewskiego.

  źródło: NKJP: Jerzy Starnawski: Słownik badaczy literatury polskiej - tom IV, 2001

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. ludoznawstwo
  ludoznawstwa
  D. ludoznawstwa
  ludoznawstw
  C. ludoznawstwu
  ludoznawstwom
  B. ludoznawstwo
  ludoznawstwa
  N. ludoznawstwem
  ludoznawstwami
  Ms. ludoznawstwie
  ludoznawstwach
  W. ludoznawstwo
  ludoznawstwa

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Być może kalka niem. Völkerkunde; zob. lud, znawstwo, znać

CHRONOLOGIZACJA:
1866, Gwiazdka Cieszyńska. Pismo dla nauki, przemysłu, zabawy i wiadomości politycznych, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 26.03.2018