frapować się

 • książk.  wzbudzać w sobie silną ciekawość i powodować chęć poznania kogoś lub czegoś
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • Chcesz wiedzieć, jak w szkolnym mundurku wyglądał twój pradziadek? Albo czym frapował się przeciętny gimnazjalista z Katowic?

  źródło: Internet: Lota: Kroniki już są w internecie, 2010-08-06 (slaskie.naszemiasto.pl)

  Informatyką na zawodowym poziomie frapuję się już ponad 10 lаt.

  źródło: Internet: theropeproject.info

  Co niemiara osób frapuje się, czy uprawa pieczarek jest lukratywna.

  źródło: Internet: /mali.hu/hu/oesszes-blog

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. frapuję się
  frapujemy się
  2 os. frapujesz się
  frapujecie się
  3 os. frapuje się
  frapują się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. frapowałem się
  +(e)m się frapował
  frapowałam się
  +(e)m się frapowała
  frapowałom się
  +(e)m się frapowało
  frapowaliśmy się
  +(e)śmy się frapowali
  frapowałyśmy się
  +(e)śmy się frapowały
  2 os. frapowałeś się
  +(e)ś się frapował
  frapowałaś się
  +(e)ś się frapowała
  frapowałoś się
  +(e)ś się frapowało
  frapowaliście się
  +(e)ście się frapowali
  frapowałyście się
  +(e)ście się frapowały
  3 os. frapował się
  frapowała się
  frapowało się
  frapowali się
  frapowały się

  bezosobnik: frapowano się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się frapował
  będę się frapować
  będę się frapowała
  będę się frapować
  będę się frapowało
  będę się frapować
  będziemy się frapowali
  będziemy się frapować
  będziemy się frapowały
  będziemy się frapować
  2 os. będziesz się frapował
  będziesz się frapować
  będziesz się frapowała
  będziesz się frapować
  będziesz się frapowało
  będziesz się frapować
  będziecie się frapowali
  będziecie się frapować
  będziecie się frapowały
  będziecie się frapować
  3 os. będzie się frapował
  będzie się frapować
  będzie się frapowała
  będzie się frapować
  będzie się frapowało
  będzie się frapować
  będą się frapowali
  będą się frapować
  będą się frapowały
  będą się frapować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. frapujmy się
  2 os. frapuj się
  frapujcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. frapowałbym się
  bym się frapował
  frapowałabym się
  bym się frapowała
  frapowałobym się
  bym się frapowało
  frapowalibyśmy się
  byśmy się frapowali
  frapowałybyśmy się
  byśmy się frapowały
  2 os. frapowałbyś się
  byś się frapował
  frapowałabyś się
  byś się frapowała
  frapowałobyś się
  byś się frapowało
  frapowalibyście się
  byście się frapowali
  frapowałybyście się
  byście się frapowały
  3 os. frapowałby się
  by się frapował
  frapowałaby się
  by się frapowała
  frapowałoby się
  by się frapowało
  frapowaliby się
  by się frapowali
  frapowałyby się
  by się frapowały

  bezosobnik: frapowano by się

  bezokolicznik: frapować się

  imiesłów przysłówkowy współczesny: frapując się

  gerundium: frapowanie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: frapujący się

 • bez ograniczeń + frapować się +
  CZYM
  bez ograniczeń + frapować się +
  ZDANIE PYTAJNOZALEŻNE
 • Od: frapować

CHRONOLOGIZACJA:
1963, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 14.03.2018