akomodować się

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

3. w językoznawstwie

 • 3.

  jęz.  dopasowywać się (np. pod względem kategorii gramatycznych) do wyrazu, z którym tworzy związek składniowy
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

 • Istnieją języki, w których *W-fpred? akomoduje się nie tylko do *Sbi?, lecz również do *Obi?, jednak i tam gradacja obydwu członów zdania zostaje zachowana.

  źródło: Elżbieta Smułkowa, ‎Kazimierz Feleszko: Problemy językoznawstwa konfrontatywnego: praca zbiorowa, 1988 (books.google.pl)

  Pozostałe składniki grupy imiennej w większym lub mniejszym stopniu akomodują się do formy członu konstytutywnego.

  źródło: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, 2002 (books.google.pl)

  Jak wiadomo, składnik konstytutywny grupy narzuca formę pozostałym jej składnikom, a składnik uzupełniający akomoduje się do formy narzuconej składnikowi konstytutywnemu.

  źródło: Polonica, tomy 19-20, 1998 (books.google.pl)

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany lub niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. akomoduję się
  akomodujemy się
  2 os. akomodujesz się
  akomodujecie się
  3 os. akomoduje się
  akomodują się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. akomodowałem się
  +(e)m się akomodował
  akomodowałam się
  +(e)m się akomodowała
  akomodowałom się
  +(e)m się akomodowało
  akomodowaliśmy się
  +(e)śmy się akomodowali
  akomodowałyśmy się
  +(e)śmy się akomodowały
  2 os. akomodowałeś się
  +(e)ś się akomodował
  akomodowałaś się
  +(e)ś się akomodowała
  akomodowałoś się
  +(e)ś się akomodowało
  akomodowaliście się
  +(e)ście się akomodowali
  akomodowałyście się
  +(e)ście się akomodowały
  3 os. akomodował się
  akomodowała się
  akomodowało się
  akomodowali się
  akomodowały się

  bezosobnik: akomodowano się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się akomodował
  będę się akomodować
  będę się akomodowała
  będę się akomodować
  będę się akomodowało
  będę się akomodować
  będziemy się akomodowali
  będziemy się akomodować
  będziemy się akomodowały
  będziemy się akomodować
  2 os. będziesz się akomodował
  będziesz się akomodować
  będziesz się akomodowała
  będziesz się akomodować
  będziesz się akomodowało
  będziesz się akomodować
  będziecie się akomodowali
  będziecie się akomodować
  będziecie się akomodowały
  będziecie się akomodować
  3 os. będzie się akomodował
  będzie się akomodować
  będzie się akomodowała
  będzie się akomodować
  będzie się akomodowało
  będzie się akomodować
  będą się akomodowali
  będą się akomodować
  będą się akomodowały
  będą się akomodować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. akomodujmy się
  2 os. akomoduj się
  akomodujcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. akomodowałbym się
  bym się akomodował
  akomodowałabym się
  bym się akomodowała
  akomodowałobym się
  bym się akomodowało
  akomodowalibyśmy się
  byśmy się akomodowali
  akomodowałybyśmy się
  byśmy się akomodowały
  2 os. akomodowałbyś się
  byś się akomodował
  akomodowałabyś się
  byś się akomodowała
  akomodowałobyś się
  byś się akomodowało
  akomodowalibyście się
  byście się akomodowali
  akomodowałybyście się
  byście się akomodowały
  3 os. akomodowałby się
  by się akomodował
  akomodowałaby się
  by się akomodowała
  akomodowałoby się
  by się akomodowało
  akomodowaliby się
  by się akomodowali
  akomodowałyby się
  by się akomodowały

  bezosobnik: akomodowano by się

  bezokolicznik: akomodować się

  imiesłów przysłówkowy współczesny:

  akomodując się

  imiesłów przysłówkowy uprzedni:

  akomodowawszy się

  gerundium: akomodowanie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: akomodujący się

 • bez ograniczeń + akomodować się +
  do CZEGO