modzelowaty

 • med.  przypominający modzel
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Choroby i ich leczenie

  przyczyny, objawy i skutki chorób

 • Zmiana przedzłośliwa względna jest taką zmianą morfologiczną lub jednostką chorobową, na podłożu której [...] rozwija się nowotwór złośliwy. Do takich zmian zalicza się np. modzelowaty wrzód trawienny żołądka, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, niektóre postacie metaplazji i szereg innych.

  źródło: NKJP: Internet

  Istnieją różne odmiany wyprysku różniące się obrazem klinicznym. Do najczęstszych należą: wyprysk kontaktowy alergiczny, wyprysk kontaktowy niealergiczny, […] wyprysk modzelowaty, wyprysk fotoalergiczny i fototoksyczny.

  źródło: Izabela Lewandowska: Wyprysk, czyli egzema jako jedn z najczęstszych chorób alergicznych skóry, Pielęgniarstwo Polskie 2013 (pielegniarstwo.ump.edu.pl)

  Należy przede wszystkim zmniejszyć ucisk na zmiany modzelowate przez zastosowanie pierścieni z filcu.

  źródło: Internet: euromedica.com.pl

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. modzelowaty
  modzelowaty
  modzelowaty
  modzelowate
  modzelowata
  D. modzelowatego
  modzelowatego
  modzelowatego
  modzelowatego
  modzelowatej
  C. modzelowatemu
  modzelowatemu
  modzelowatemu
  modzelowatemu
  modzelowatej
  B. modzelowatego
  modzelowatego
  modzelowaty
  modzelowate
  modzelowatą
  N. modzelowatym
  modzelowatym
  modzelowatym
  modzelowatym
  modzelowatą
  Ms. modzelowatym
  modzelowatym
  modzelowatym
  modzelowatym
  modzelowatej
  W. modzelowaty
  modzelowaty
  modzelowaty
  modzelowate
  modzelowata
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. modzelowaci
  modzelowaci
  modzelowate
  modzelowate
  D. modzelowatych
  modzelowatych
  modzelowatych
  modzelowatych
  C. modzelowatym
  modzelowatym
  modzelowatym
  modzelowatym
  B. modzelowatych
  modzelowatych
  modzelowatych
  modzelowate
  N. modzelowatymi
  modzelowatymi
  modzelowatymi
  modzelowatymi
  Ms. modzelowatych
  modzelowatych
  modzelowatych
  modzelowatych
  W. modzelowaci
  modzelowaci
  modzelowate
  modzelowate
 • Zob. modzel

CHRONOLOGIZACJA:
XV w., SStp
W postaci modzelewaty
FRAZEOLOGIZMY:
Data ostatniej modyfikacji: 17.03.2018