dejonizować

 • chem.  fiz.  pozbawiać coś jonów
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

 • antonimy:  jonizować
 • Za pomocą wymiany jonowej można zmiękczać wodę, a także ją demineralizować (dejonizować).

  źródło: Zbigniew Heidrich: Wodociągi. Podręcznik dla technikum, 1999 (books.google.pl)

  Zestaw składa się z listwy dejonizującej oraz transformatora.

  źródło: Internet: archiwumalle.pl

  [...] na innych stacjach można spotkać wodę demineralizowaną lub dejonizowaną.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. dejonizuję
  dejonizujemy
  2 os. dejonizujesz
  dejonizujecie
  3 os. dejonizuje
  dejonizują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dejonizowałem
  +(e)m dejonizował
  dejonizowałam
  +(e)m dejonizowała
  dejonizowałom
  +(e)m dejonizowało
  dejonizowaliśmy
  +(e)śmy dejonizowali
  dejonizowałyśmy
  +(e)śmy dejonizowały
  2 os. dejonizowałeś
  +(e)ś dejonizował
  dejonizowałaś
  +(e)ś dejonizowała
  dejonizowałoś
  +(e)ś dejonizowało
  dejonizowaliście
  +(e)ście dejonizowali
  dejonizowałyście
  +(e)ście dejonizowały
  3 os. dejonizował
  dejonizowała
  dejonizowało
  dejonizowali
  dejonizowały

  bezosobnik: dejonizowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę dejonizował
  będę dejonizować
  będę dejonizowała
  będę dejonizować
  będę dejonizowało
  będę dejonizować
  będziemy dejonizowali
  będziemy dejonizować
  będziemy dejonizowały
  będziemy dejonizować
  2 os. będziesz dejonizował
  będziesz dejonizować
  będziesz dejonizowała
  będziesz dejonizować
  będziesz dejonizowało
  będziesz dejonizować
  będziecie dejonizowali
  będziecie dejonizować
  będziecie dejonizowały
  będziecie dejonizować
  3 os. będzie dejonizował
  będzie dejonizować
  będzie dejonizowała
  będzie dejonizować
  będzie dejonizowało
  będzie dejonizować
  będą dejonizowali
  będą dejonizować
  będą dejonizowały
  będą dejonizować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. dejonizujmy
  2 os. dejonizuj
  dejonizujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dejonizowałbym
  bym dejonizował
  dejonizowałabym
  bym dejonizowała
  dejonizowałobym
  bym dejonizowało
  dejonizowalibyśmy
  byśmy dejonizowali
  dejonizowałybyśmy
  byśmy dejonizowały
  2 os. dejonizowałbyś
  byś dejonizował
  dejonizowałabyś
  byś dejonizowała
  dejonizowałobyś
  byś dejonizowało
  dejonizowalibyście
  byście dejonizowali
  dejonizowałybyście
  byście dejonizowały
  3 os. dejonizowałby
  by dejonizował
  dejonizowałaby
  by dejonizowała
  dejonizowałoby
  by dejonizowało
  dejonizowaliby
  by dejonizowali
  dejonizowałyby
  by dejonizowały

  bezosobnik: dejonizowano by

  bezokolicznik: dejonizować

  imiesłów przysłówkowy współczesny: dejonizując

  gerundium: dejonizowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: dejonizujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: dejonizowany

  odpowiednik aspektowy: zdejonizować

  Inne uwagi

  Zwykle imb

 • bez ograniczeń + dejonizować +
  (CO)
 • ang. deionize

  fr. déioniser

  Od: jon

CHRONOLOGIZACJA:
1965, Acta Technica Gedanensia, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 28.02.2017