likwidatorstwo

 • działanie przyczyniające się do tego, że coś przestaje istnieć
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  stan skupienia, trwałość materii

 • Ludziska, nie zapędzajcie się z tym likwidatorstwem. Według mnie stanowiska służbowe w jednostkach są dobrze ułożone.

  źródło: Internet: strazak.pl

  Na wniosek Lenina konferencja potępiła likwidatorstwo, to znaczy zakusy pewnej części partyjnej inteligencji [...], zmierzające do „zlikwidowania istniejącej organizacji SDPRR [...]”.

  źródło: Internet: komsomol.pl

  Jest to [...] myśl niszczycielska, głoszona z przekonaniem, że wie się, co zniszczone być powinno i czym należy je zastąpić. W okresie komunizmu młodego prowadziła ona do prób zlikwidowania elementarnych instytucji ekonomicznego życia społeczności takich jak: pieniądz, rynek, własność prywatna a nawet osobista. Takie samo likwidatorstwo dotknęło, oczywiście, instytucje polityczne [...].

  źródło: Internet: docplayer.pl

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. likwidatorstwo
  likwidatorstwa
  D. likwidatorstwa
  likwidatorstw
  C. likwidatorstwu
  likwidatorstwom
  B. likwidatorstwo
  likwidatorstwa
  N. likwidatorstwem
  likwidatorstwami
  Ms. likwidatorstwie
  likwidatorstwach
  W. likwidatorstwo
  likwidatorstwa

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Od: likwidator

CHRONOLOGIZACJA:
1909, Wawrz250
Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018