dołować

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

1. marchew

 • 1.

  umieszczać pod warstwą ziemi lub piasku w celu przechowania przez jakiś czas
 • CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Ziemia

  rolnictwo

 • hiperonimy:  zakopywać
  • dołować buraki, marchew, ziemniaki; warzywa
  • dołować na zimę
 • Teren, na którym zamierzamy dołować warzywa, powinien mieć niski poziom wody gruntowej oraz musi być zabezpieczony przed zalaniem.

  źródło: Internet: poradyogrodnika.blogspot.com

  Aby zapobiec chorobie, należy dołować ziemniaki głęboko, aby odizolować bulwy od zarodników.

  źródło: Internet: poradopedia.pl

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. dołuję
  dołujemy
  2 os. dołujesz
  dołujecie
  3 os. dołuje
  dołują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dołowałem
  +(e)m dołował
  dołowałam
  +(e)m dołowała
  dołowałom
  +(e)m dołowało
  dołowaliśmy
  +(e)śmy dołowali
  dołowałyśmy
  +(e)śmy dołowały
  2 os. dołowałeś
  +(e)ś dołował
  dołowałaś
  +(e)ś dołowała
  dołowałoś
  +(e)ś dołowało
  dołowaliście
  +(e)ście dołowali
  dołowałyście
  +(e)ście dołowały
  3 os. dołował
  dołowała
  dołowało
  dołowali
  dołowały

  bezosobnik: dołowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę dołował
  będę dołować
  będę dołowała
  będę dołować
  będę dołowało
  będę dołować
  będziemy dołowali
  będziemy dołować
  będziemy dołowały
  będziemy dołować
  2 os. będziesz dołował
  będziesz dołować
  będziesz dołowała
  będziesz dołować
  będziesz dołowało
  będziesz dołować
  będziecie dołowali
  będziecie dołować
  będziecie dołowały
  będziecie dołować
  3 os. będzie dołował
  będzie dołować
  będzie dołowała
  będzie dołować
  będzie dołowało
  będzie dołować
  będą dołowali
  będą dołować
  będą dołowały
  będą dołować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. dołujmy
  2 os. dołuj
  dołujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dołowałbym
  bym dołował
  dołowałabym
  bym dołowała
  dołowałobym
  bym dołowało
  dołowalibyśmy
  byśmy dołowali
  dołowałybyśmy
  byśmy dołowały
  2 os. dołowałbyś
  byś dołował
  dołowałabyś
  byś dołowała
  dołowałobyś
  byś dołowało
  dołowalibyście
  byście dołowali
  dołowałybyście
  byście dołowały
  3 os. dołowałby
  by dołował
  dołowałaby
  by dołowała
  dołowałoby
  by dołowało
  dołowaliby
  by dołowali
  dołowałyby
  by dołowały

  bezosobnik: dołowano by

  bezokolicznik: dołować

  imiesłów przysłówkowy współczesny:

  dołując

  gerundium: dołowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: dołujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: dołowany

  odpowiednik aspektowy: zadołować

 • bez ograniczeń + dołować +
  CO