persona non grata

 • książk.  osoba, której obecność w jakiejś społeczności jest uznawana za niepożądaną lub budzi zastrzeżenia
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia osób wchodzących w relacje międzyludzkie


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  zachowania i wyrażenia nieakceptowane społecznie

 • antonimy:  persona grata
  • uznać kogoś, uważać kogoś za personę non grata
 • [...] czy leży w interesie Polski powrót do sytuacji sprzed roku 1989, kiedy to ambasador Polski traktowany był jako persona non grata przez organizacje i instytucje polskie w Kanadzie?

  źródło: NKJP: Bogdan Czaykowski, Gazeta Wyborcza, 1996-02-20

  Dla swoich dawnych kolegów [...] stał się personą non grata, czemu dali wyraz odwołując go z funkcji szefa Komisji Rewizyjnej.

  źródło: NKJP: Grzegorz Wawoczny: Będziemy skarżyć, Nowiny Raciborskie, 2003-05-21

  Znany z liberalnych sympatii i patriotycznych przekonań hrabia Artur Potocki był persona non grata w Krakowie.

  źródło: NKJP: Bogna Wernichowska: Kardy i kokardy Opowieść o hrabinach Potockich, 2009

  W 1933 roku, po dojściu do władzy Adolfa Hitlera, członkowie lóż masońskich stali się personami non grata w nowym, nazistowskim świecie.

  źródło: NKJP: Małgorzata Kaczmar: Kamienice z węgielnicą, Słowo Polskie Gazeta Wrocławska, 2007-05-11

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  ż, odmienny: persona lub we wszystkich formach ta sama postać

 • łac. 'osoba niemiła'

  Pierwotnie używane w stosunku do przedstawicieli dyplomatycznych, którym władze państwa goszczącego wydały nakaz opuszczenia jego terytorium.

Data ostatniej modyfikacji: 28.06.2018