anion

 • chem.  fiz.  atom lub grupa połączonych atomów mających ujemny ładunek elektryczny
 • [ańjon]

 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

 • sprzeczne:  kation
  hiperonimy:  jon
  • aniony chlorkowe, fosforanowe
  • anion chloru
  • stężenie, wymiana anionów
 • Anion wodorotlenowy jest powszechnym i normalnym składnikiem roztworów wodnych [...].

  źródło: NKJP: Grzegorz Bartosz: Druga twarz tlenu, 1995

  Na podstawie prawa Lamberta-Beera obliczamy stężenie anionu.

  źródło: NKJP: Jadwiga Badecka-Jedrzejewska: Ćwiczenia rachunkowe z analizy instrumentalnej, 2000

  W przyrodzie chlor występuje tylko w postaci jonu chlorkowego Cl -, który jest głównym anionem występującym w oceanach.

  źródło: NKJP: Internet

  Woda „Jan” zawiera jony wapnia, magnezu i żelaza oraz aniony: siarczanowy i wodorowęglanowy.

  źródło: NKJP: Krystyna Mnichowicz, Jan Depta: Woda leczy, Gazeta Wrocławska, 2003-03-13

  Płyny ustrojowe są zawsze elektrycznie obojętne, co znaczy, że w danym płynie ustrojowym suma stężeń anionów musi równać się sumie stężeń kationów.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. anion
  aniony
  D. anionu
  anionów
  C. anionowi
  anionom
  B. anion
  aniony
  N. anionem
  anionami
  Ms. anionie
  anionach
  W. anionie
  aniony
 • bez ograniczeń + anion +
  (CZEGO)
  bez ograniczeń + anion +
  (JAKI)
 • internac.

  ang. anion

  fr. anion

  niem. Anion

  z gr. anion 'idący w górę'

CHRONOLOGIZACJA:
1862, Encyklopedyja powszechna, Tom 9, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2018