domownik

 • osoba stale mieszkająca w określonym mieszkaniu lub domu jednorodzinnym
 • Bywa używane także w odniesieniu do osób blisko współpracujących z daną rodziną, takich jak służący, służąca, ogrodnik, i będących z nią w poufałych stosunkach.

 • CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Najbliższe środowisko życia człowieka

  dom/inne miejsca zamieszkania i ich otoczenie

 • synonimy:  domowy II
  • młody, pełnoletni domownik; dorośli; bezrobotni, pracujący; śpiący domownicy
  • domownicy budynku, mieszkania
  • domownicy w gospodarstwie, w mieszkaniu
  • domownicy i goście, domownicy i przyjaciele; rolnicy i domownicy
  • życie domowników
  • relacje między domownikami
  • domownicy spali
  • grozić; coś zapewnić domownikom
  • budzić, obudzić; odwrócić uwagę, wykorzystać nieobecność, nieuwagę, sen domowników
  • stać się domownikiem
  • rozmawiać z domownikami
 • W razie nieobecności adresata [...] w jego mieszkaniu, pismo doręcza się pełnoletniemu domownikowi, jeżeli zgodzi się dostarczyć je adresatowi.

  źródło: NKJP: Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz. 114

  Wyjątkowego pecha mieli domownicy budynku w Sadkach. Złodziej otworzył drzwi ich domu kluczem znalezionym pod wycieraczką.

  źródło: NKJP: ST: Pech mieszkańców domu, Nakielski Czas, 2006-11-08

  Istotne jest utrzymywanie porządku w kuchni. Świadczy on o wewnętrznym uporządkowaniu pani domu i harmonijnych relacjach między domownikami.

  źródło: NKJP: Mieszkanie w dobrobycie, Dziennik Polski - Dom , 2002-06-12

  Nawet w środku nocy mężczyzna budził domowników krzykami.

  źródło: NKJP: /AO/: Nie wytrzymał..., Echo Dnia, 2005-06-02

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. domownik
  domownicy
  ndepr
  domowniki
  depr
  D. domownika
  domowników
  C. domownikowi
  domownikom
  B. domownika
  domowników
  N. domownikiem
  domownikami
  Ms. domowniku
  domownikach
  W. domowniku
  domownicy
  ndepr
  domowniki
  depr

 • Zob. dom

CHRONOLOGIZACJA:
SStp
SPXVI
SKN
SJPXVII
STR
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 08.10.2013