naprzywozić

 • wioząc osoby, zwierzęta lub rzeczy z jakiegoś miejsca, dostarczyć ich wiele do innego miejsca
 • CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Transport

  transport lądowy


  KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  ruch i spoczynek

 • Wszystkiego naprzywoził do remontu: cementu, farby, desek.

  źródło: NKJP: Irena Morawska: Pokój dla cudzoziemca, Gazeta Wyborcza, 1998-09-25

  Ostatnio była w Kłomnicach u cioci Heli i naprzywoziła różnych sadzonek: kwiatów, krzaków, nawet jakieś drzewko.

  źródło: NKJP: List ze wsi, Gazeta Radomszczańska, 2009-04-15

  Kogo pan tu naprzywoził, poruczniku! Same kobiety i dzieci! Czy to przytułek?

  źródło: NKJP: Jerzy Krzysztoń: Wielbłąd na stepie, 1978

  [...] zabrał się do otwierania tych walizek. Naprzywoził matce, ojcu, ale i nam braciom niemało się dostało. Mnie przywiózł skarpetki, krawat, szalik, mydło do golenia.

  źródło: NKJP: Wiesław Myśliwski: Kamień na kamieniu, 2008

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. naprzywożę
  naprzywozimy
  2 os. naprzywozisz
  naprzywozicie
  3 os. naprzywozi
  naprzywożą

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. naprzywoziłem
  +(e)m naprzywoził
  naprzywoziłam
  +(e)m naprzywoziła
  naprzywoziłom
  +(e)m naprzywoziło
  naprzywoziliśmy
  +(e)śmy naprzywozili
  naprzywoziłyśmy
  +(e)śmy naprzywoziły
  2 os. naprzywoziłeś
  +(e)ś naprzywoził
  naprzywoziłaś
  +(e)ś naprzywoziła
  naprzywoziłoś
  +(e)ś naprzywoziło
  naprzywoziliście
  +(e)ście naprzywozili
  naprzywoziłyście
  +(e)ście naprzywoziły
  3 os. naprzywoził
  naprzywoziła
  naprzywoziło
  naprzywozili
  naprzywoziły

  bezosobnik: naprzywożono

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. naprzywoźmy
  naprzywóźmy
  2 os. naprzywoź
  naprzywóź
  naprzywoźcie
  naprzywóźcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. naprzywoziłbym
  bym naprzywoził
  naprzywoziłabym
  bym naprzywoziła
  naprzywoziłobym
  bym naprzywoziło
  naprzywozilibyśmy
  byśmy naprzywozili
  naprzywoziłybyśmy
  byśmy naprzywoziły
  2 os. naprzywoziłbyś
  byś naprzywoził
  naprzywoziłabyś
  byś naprzywoziła
  naprzywoziłobyś
  byś naprzywoziło
  naprzywozilibyście
  byście naprzywozili
  naprzywoziłybyście
  byście naprzywoziły
  3 os. naprzywoziłby
  by naprzywoził
  naprzywoziłaby
  by naprzywoziła
  naprzywoziłoby
  by naprzywoziło
  naprzywoziliby
  by naprzywozili
  naprzywoziłyby
  by naprzywoziły

  bezosobnik: naprzywożono by

  bezokolicznik: naprzywozić

  imiesłów przysłówkowy uprzedni:

  naprzywoziwszy

  gerundium: naprzywożenie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: naprzywożony

 • bez ograniczeń + naprzywozić +
  KOGO/CZEGO + (KOMU)
 • Zob. wozić

CHRONOLOGIZACJA:
1809, SL
Data ostatniej modyfikacji: 26.04.2017