indologiczny

 • związany z indologią
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Przynależność i podział terytorialny

  państwa, miasta, obszary geograficzne


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

  języki świata

  • katedra indologiczna; czasopismo, seminarium indologiczne; studia indologiczne
 • Instytut Orientalistyczny UW został założony w roku 1932. [...] Już w 1933 przyjęto pierwszych studentów na cztery seminaria: egiptologiczne, indologiczne, sinologiczne i turkologiczne.

  źródło: NKJP: Internet

  W „Słowie wstępnym” do pierwszego numeru „Studiów Indologicznych” przedstawiającym pokrótce założenia nowo powstałego, pierwszego w dziejach nauki polskiej czasopisma indologicznego nie zachodziła potrzeba szczegółowego argumentowania na korzyść transkrypcji polskiej przyjętej tam za standardową [...]

  źródło: NKJP: Gazeta Wyborcza, 1996-09-27

  On, syn bogatego kupca, współwłaściciel drogich sklepów w Delhi, zrezygnował z dostatku i przyjechał do Polski, bo tak kazało mu serce. Jolę poznał w Delhi, gdzie przyjechała na roczne stypendium, po zaliczeniu trzeciego roku studiów indologicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

  źródło: NKJP: Maria Giedz: Sprzedawca dywanów, Dziennik Bałtycki, 2000-08-04

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. indologiczny
  indologiczny
  indologiczny
  indologiczne
  indologiczna
  D. indologicznego
  indologicznego
  indologicznego
  indologicznego
  indologicznej
  C. indologicznemu
  indologicznemu
  indologicznemu
  indologicznemu
  indologicznej
  B. indologicznego
  indologicznego
  indologiczny
  indologiczne
  indologiczną
  N. indologicznym
  indologicznym
  indologicznym
  indologicznym
  indologiczną
  Ms. indologicznym
  indologicznym
  indologicznym
  indologicznym
  indologicznej
  W. indologiczny
  indologiczny
  indologiczny
  indologiczne
  indologiczna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. indologiczni
  indologiczni
  indologiczne
  indologiczne
  D. indologicznych
  indologicznych
  indologicznych
  indologicznych
  C. indologicznym
  indologicznym
  indologicznym
  indologicznym
  B. indologicznych
  indologicznych
  indologicznych
  indologiczne
  N. indologicznymi
  indologicznymi
  indologicznymi
  indologicznymi
  Ms. indologicznych
  indologicznych
  indologicznych
  indologicznych
  W. indologiczni
  indologiczni
  indologiczne
  indologiczne
CHRONOLOGIZACJA:
1922, Ruch filozoficzny, Tomy 6-11, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2017