indoeuropeistyka

 • nauka zajmująca się badaniem języków indoeuropejskich
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

  języki świata

  • część, stan indoeuropeistyki
  • zajmować się indoeuropeistyką
 • Działalność naukowa profesora obejmowała trzy dziedziny: językoznawstwo ogólne, indoeuropeistykę oraz semistykę.

  źródło: NKJP: Za mądrość i szlachetność, Dziennik Polski, 2003-11-19

  Języki bałtyckie zachowały najwięcej cech pierwotnych języka praindoeuropejskiego ze wszystkich języków tej rodziny, będąc dobrym materiałem dla badaczy zajmujących się indoeuropeistyką.

  źródło: NKJP: Internet

  W roku 1997 słownik Pokorny'ego został zmodernizowany i dostosowany do współczesnego stanu indoeuropeistyki przez niemieckiego językoznawcę Helmuta Rixa.

  źródło: NKJP: Internet

  [...] do ok. 1875 [...] slawistykę postrzegano wówczas nie tyle jako odrębną dziedzinę badań filologicznych, co raczej jako część indoeuropeistyki (w programach studiów wyrażała się ta postawa m.in. na przykład obowiązkiem przejścia kursu greki, litewskiego i sanskrytu)

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. indoeuropeistyka
  indoeuropeistyki
  D. indoeuropeistyki
  indoeuropeistyk
  C. indoeuropeistyce
  indoeuropeistykom
  B. indoeuropeistykę
  indoeuropeistyki
  N. indoeuropeistyką
  indoeuropeistykami
  Ms. indoeuropeistyce
  indoeuropeistykach
  W. indoeuropeistyko
  indoeuropeistyki

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • niem. Indoeuropäistik

CHRONOLOGIZACJA:
1919, Nauka polska, Tom 2, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 27.05.2017