indygenat

 • w dawnych czasach uznanie obcego szlachectwa i nadanie rodowi szlacheckiemu przywilejów szlacheckich
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  stosunki, grupy i organizacje społeczne


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Tradycja

  świat dawnych epok i wydarzenia historyczne

  • czeski, polski, węgierski... indygenat; indygenat szlachecki
  • prawo indygenatu
  • otrzymać/otrzymywać, uzyskać indygenat
 • Józef Wybicki pisał, że ich przodek nazywał się Wyben, pochodził z Danii i jako wojskowy był w polskiej służbie, a za zasługi otrzymał indygenat i majątek na Pomorzu około połowy XVI wieku. Jego potomkowie poczęli zwać się Wybickimi i pieczętowali się polskim herbem Rogala.

  źródło: NKJP: Przemysław Pragert: Herbasz szlachty kaszubskiej, Dziennik Bałtycki, 2006-10-27

  Rodzina Chaneckich wywodzi się z Tatarów, którzy na przełomie XVI i XVII wieku przeszli na służbę Rzeczypospolitej i uzyskali indygenat. Jednym z elementów ich herbu pozostała gwiazda i półksiężyc.

  źródło: NKJP: Danuta Koral: Wydziedziczeni, 1997

  Teofil von Semberk tak się w Polsce zasłużył, że król Zygmunt w nagrodę obdarował go indygenatem, czyli polskie szlachectwo mu nadał.

  źródło: NKJP: Andrzej Sarwa: Strzyga, 2006

  Magnaci węgierscy z otoczenia Batorego otrzymywali indygenaty, byli nagradzani nadaniami ziemskimi i osiadali w Rzeczypospolitej na stałe [...].

  źródło: NKJP: Urszula Augustyniak: Historia Polski 1572-1795, 2008

  W całej polskiej historii indygenat dotyczył 413 rodów zagranicznych. Początkowo, od 1578 r. indygenat był nadawany przez króla i sejm, a od 1641 wyłącznie przez sejm.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. indygenat
  indygenaty
  D. indygenatu
  indygenatów
  C. indygenatowi
  indygenatom
  B. indygenat
  indygenaty
  N. indygenatem
  indygenatami
  Ms. indygenacie
  indygenatach
  W. indygenacie
  indygenaty
 • łac. śred. indigenatus 'miejscowe pochodzenie'

CHRONOLOGIZACJA:
1634, Kart XVII-XVIII
Data ostatniej modyfikacji: 07.03.2017