dożynać

 • książk.  ścinać do końca zboże lub trawę za pomocą sierpa lub innego ostrego narzędzia albo maszyn
 • CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Ziemia

  rolnictwo

 • Żniwa dobiegały końca, matka z dwoma córkami sierpami dożynała ostatni zagon owsa, gdy nadszedł czas porodu ósmego potomka w rodzinie.

  źródło: Internet: portal-pisarski.pl

  [...] wychodzili w pole wszyscy krewni zmarłego. Dożynali pozostawioną dlań część, po czym urządzali na ściernisku swoistą ucztę, podczas której dobrym wspominano zmarłego.

  źródło: Konteksty. Polska sztuka ludowa. Antropologia kultury, etnografia, sztuka, 1996 (books.google.pl)

  Podnosił głowę: dożynają łan, już kopica obok kopicy pochyla gęstą grzywę kłosów [...].

  źródło: Hanna Malewska: Żniwo na sierpie, 1956 (books.google.pl)

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. dożynam
  dożynamy
  2 os. dożynasz
  dożynacie
  3 os. dożyna
  dożynają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dożynałem
  +(e)m dożynał
  dożynałam
  +(e)m dożynała
  dożynałom
  +(e)m dożynało
  dożynaliśmy
  +(e)śmy dożynali
  dożynałyśmy
  +(e)śmy dożynały
  2 os. dożynałeś
  +(e)ś dożynał
  dożynałaś
  +(e)ś dożynała
  dożynałoś
  +(e)ś dożynało
  dożynaliście
  +(e)ście dożynali
  dożynałyście
  +(e)ście dożynały
  3 os. dożynał
  dożynała
  dożynało
  dożynali
  dożynały

  bezosobnik: dożynano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę dożynał
  będę dożynać
  będę dożynała
  będę dożynać
  będę dożynało
  będę dożynać
  będziemy dożynali
  będziemy dożynać
  będziemy dożynały
  będziemy dożynać
  2 os. będziesz dożynał
  będziesz dożynać
  będziesz dożynała
  będziesz dożynać
  będziesz dożynało
  będziesz dożynać
  będziecie dożynali
  będziecie dożynać
  będziecie dożynały
  będziecie dożynać
  3 os. będzie dożynał
  będzie dożynać
  będzie dożynała
  będzie dożynać
  będzie dożynało
  będzie dożynać
  będą dożynali
  będą dożynać
  będą dożynały
  będą dożynać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. dożynajmy
  2 os. dożynaj
  dożynajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dożynałbym
  bym dożynał
  dożynałabym
  bym dożynała
  dożynałobym
  bym dożynało
  dożynalibyśmy
  byśmy dożynali
  dożynałybyśmy
  byśmy dożynały
  2 os. dożynałbyś
  byś dożynał
  dożynałabyś
  byś dożynała
  dożynałobyś
  byś dożynało
  dożynalibyście
  byście dożynali
  dożynałybyście
  byście dożynały
  3 os. dożynałby
  by dożynał
  dożynałaby
  by dożynała
  dożynałoby
  by dożynało
  dożynaliby
  by dożynali
  dożynałyby
  by dożynały

  bezosobnik: dożynano by

  bezokolicznik: dożynać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: dożynając

  gerundium: dożynanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: dożynający

  imiesłów przymiotnikowy bierny: dożynany

  odpowiednik aspektowy: dożąć

 • bez ograniczeń + dożynać +
  CO + (CZYM)
 • Zob. żąć (zboże)

CHRONOLOGIZACJA:
1563, SPXVI
Data ostatniej modyfikacji: 02.03.2018