ludoznawczy

 • związany z ludoznawstwem
 • Używane również w znaczeniu 'etnograficzny'.

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa


  CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Najbliższe środowisko życia człowieka

  wieś

 • hiperonimy:  etnograficzny
  • zbiory ludoznawcze
 • Młodzi ludzie wykazali autentyczne zainteresowanie [...], udowodnili także, że mają sporą wiedzę ludoznawczą [...].

  źródło: NKJP: Na poważnie i na wesoło, Dziennik Polski, 2000-10-27

  Bogdan Hoff [...] należał, obok ks. Józefa Londzina i Jerzego Warchałowskiego, do twórców wystawy ludoznawczej w Cieszynie w 1903 [...].

  źródło: NKJP: Internet

  [...] jego ludoznawcze zainteresowania miały pewien wpływ na twórczość A. Mickiewicza.

  źródło: leksykony.interia.pl

  Prowadzonym wspólnie badaniom miały towarzyszyć [...] czynności dokumentacyjne, a także gromadzenie i opracowywanie zbiorów ludoznawczych [...].

  źródło: NKJP: Jerzy M. Roszkowski: O zakopiańskiej działalności Bronisława Piłsudskiego - Z Sachalinu pod Giewont, Tygodnik Podhalański, 1999

  Dużą rolę w literaturze właściwego romantyzmu w literaturze litewskiej odegrało zainteresowanie folklorem, umocnione pracami ludoznawczymi S. Daukantasa i Ludwika Jucewicza.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. ludoznawczy
  ludoznawczy
  ludoznawczy
  ludoznawcze
  ludoznawcza
  D. ludoznawczego
  ludoznawczego
  ludoznawczego
  ludoznawczego
  ludoznawczej
  C. ludoznawczemu
  ludoznawczemu
  ludoznawczemu
  ludoznawczemu
  ludoznawczej
  B. ludoznawczego
  ludoznawczego
  ludoznawczy
  ludoznawcze
  ludoznawczą
  N. ludoznawczym
  ludoznawczym
  ludoznawczym
  ludoznawczym
  ludoznawczą
  Ms. ludoznawczym
  ludoznawczym
  ludoznawczym
  ludoznawczym
  ludoznawczej
  W. ludoznawczy
  ludoznawczy
  ludoznawczy
  ludoznawcze
  ludoznawcza
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. ludoznawczy
  ludoznawczy
  ludoznawcze
  ludoznawcze
  D. ludoznawczych
  ludoznawczych
  ludoznawczych
  ludoznawczych
  C. ludoznawczym
  ludoznawczym
  ludoznawczym
  ludoznawczym
  B. ludoznawczych
  ludoznawczych
  ludoznawczych
  ludoznawcze
  N. ludoznawczymi
  ludoznawczymi
  ludoznawczymi
  ludoznawczymi
  Ms. ludoznawczych
  ludoznawczych
  ludoznawczych
  ludoznawczych
  W. ludoznawczy
  ludoznawczy
  ludoznawcze
  ludoznawcze
 • Rz + ludoznawczy + bez ograniczeń
  szyk: neutralny
 • Zob. lud, znać, por. ludoznawstwo.

CHRONOLOGIZACJA:
1876, Przewodnik naukowy i literacki, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 26.03.2018