Moloch

 • rel.  mitologiczny bóg przypominający byka, czczony na terenach Fenicji i Kanaanu jako władca ognia, któremu składano ofiary z ludzi, zwykle z dzieci
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Tradycja

  wierzenia i przesądy

 • W plejadzie bóstw fenicko-kananejskich był wszakże jeden bóg, który słusznie mógł wywołać zgorszenie. Znamy go pod imieniem Molocha. [...] Ponurą stroną tego kultu było to, że jego wyznawcy składali ofiary z ludzi, a zwłaszcza z niemowląt.

  źródło: NKJP: Zenon Kosidowski: Opowieści biblijne, 1963

  Przywołanie Molocha, wywodzącego się z mitologii fenickiej, jest chyba o tyle właściwe, że w średniowiecznej Europie wierzono, iż bóstwo to – utożsamiane także z Księciem Piekieł – trudniło się porywaniem dzieci [...].

  źródło: NKJP: Sebastian Chosiński: Mroczna podróż w głąb siebie, Esensja, 2009-10-12

  Już w Starym Testamencie znajdujemy fragmenty potępiające mieszkańców Bliskiego Wschodu, którzy składali swe dzieci w ofierze bogu Molochowi.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. Moloch
  Molochy
  D. Molocha
  Molochów
  C. Molochowi
  Molochom
  B. Molocha
  Molochy
  N. Molochem
  Molochami
  Ms. Molochu
  Molochach
  W. Molochu
  Molochy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2016