adnotować

 • książk.  umieszczać dodatkową, zwięzłą notatkę obok tekstu zasadniczego
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

  pisanie


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  urzędy i ich funkcjonowanie

 • hiperonimy:  notować
 • Jeżeli przesyłki nie można doręczyć z takiego to powodu, że adresat [...] nie dopełni obowiązku poinformowania o zmianie miejsca zamieszkania, to [...] przesyłkę uznaje się za doręczoną, natomiast doręczający ma obowiązek adnotować na druku potwierdzenia odbioru powód niedoręczenia, umieścić datownik i swój podpis.

  źródło: Internet: sealedair.pocztowokurierski.pl

  [...] zaznaczam i adnotuję raczej w książkach przeznaczonych do nauki [...].

  źródło: Internet: subiektywnieoksiazkach.pl

  Na okładce jednego ze swoich tomów adnotował: „moje ostatnie marzenie? – otrzymać kartki na optymizm”.

  źródło: Internet: poznanski.przewodnikliteracki.pl

  Aktor w scenariuszach, co kilka linijek, adnotował sobie wskazówki: „Przypieprzyć” i „Odpuścić”.

  źródło: Joanna Rybus: Kariera i media na scenie, Gazeta Wyborcza, 2010-02-14 (lodz.wyborcza.pl)

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. adnotuję
  adnotujemy
  2 os. adnotujesz
  adnotujecie
  3 os. adnotuje
  adnotują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. adnotowałem
  +(e)m adnotował
  adnotowałam
  +(e)m adnotowała
  adnotowałom
  +(e)m adnotowało
  adnotowaliśmy
  +(e)śmy adnotowali
  adnotowałyśmy
  +(e)śmy adnotowały
  2 os. adnotowałeś
  +(e)ś adnotował
  adnotowałaś
  +(e)ś adnotowała
  adnotowałoś
  +(e)ś adnotowało
  adnotowaliście
  +(e)ście adnotowali
  adnotowałyście
  +(e)ście adnotowały
  3 os. adnotował
  adnotowała
  adnotowało
  adnotowali
  adnotowały

  bezosobnik: adnotowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę adnotował
  będę adnotować
  będę adnotowała
  będę adnotować
  będę adnotowało
  będę adnotować
  będziemy adnotowali
  będziemy adnotować
  będziemy adnotowały
  będziemy adnotować
  2 os. będziesz adnotował
  będziesz adnotować
  będziesz adnotowała
  będziesz adnotować
  będziesz adnotowało
  będziesz adnotować
  będziecie adnotowali
  będziecie adnotować
  będziecie adnotowały
  będziecie adnotować
  3 os. będzie adnotował
  będzie adnotować
  będzie adnotowała
  będzie adnotować
  będzie adnotowało
  będzie adnotować
  będą adnotowali
  będą adnotować
  będą adnotowały
  będą adnotować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. adnotujmy
  2 os. adnotuj
  adnotujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. adnotowałbym
  bym adnotował
  adnotowałabym
  bym adnotowała
  adnotowałobym
  bym adnotowało
  adnotowalibyśmy
  byśmy adnotowali
  adnotowałybyśmy
  byśmy adnotowały
  2 os. adnotowałbyś
  byś adnotował
  adnotowałabyś
  byś adnotowała
  adnotowałobyś
  byś adnotowało
  adnotowalibyście
  byście adnotowali
  adnotowałybyście
  byście adnotowały
  3 os. adnotowałby
  by adnotował
  adnotowałaby
  by adnotowała
  adnotowałoby
  by adnotowało
  adnotowaliby
  by adnotowali
  adnotowałyby
  by adnotowały

  bezosobnik: adnotowano by

  bezokolicznik: adnotować

  imiesłów przysłówkowy współczesny: adnotując

  gerundium: adnotowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: adnotujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: adnotowany

 • bez ograniczeń + adnotować +
  (CO)
 • łac. adnoto 'poczynić pisemne uwagi, zapisać'

CHRONOLOGIZACJA:
1564, SPXVI
Data ostatniej modyfikacji: 17.10.2018