humanizacja

 • zmienianie czegoś tak, aby za najważniejsze były uważane potrzeby i możliwości człowieka
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • Dyrektor szpitala, Jerzy Matkowski, podkreślił, że otwarcie nowoczesnej sali porodów rodzinnych jest krokiem ku humanizacji medycyny.

  źródło: NKJP: (M.Sz.): Rodzić rodzinnie, Dziennik Bałtycki, 2011

  Rodzina stanowi bowiem kolebkę i najskuteczniejsze narzędzie humanizacji i personalizacji społeczeństwa: współpracuje w pełni i w sposób tylko sobie właściwy w budowaniu świata, czyniąc życie naprawdę ludzkim.

  źródło: NKJP: Justyna Sobecka: Oblicze rodziny w mediach, Wychowawca nr 114, 2002-06

  W jakiej pozycji odbywa się poród? Jeżeli odpowiedź brzmi: na plecach, to wiem, że ten szpital nic nie robi w kierunku humanizacji porodów. Badania naukowe są jednoznaczne: pozycja na plecach jest jedną z najgorszych pozycji do rodzenia.

  źródło: NKJP: Przepraszam, jestem mężczyzną, Gazeta Wyborcza, 1994-06-11

  Opowiadam się więc za głęboką humanizacją edukacji na wszystkich stopniach nauczania. Celem wychowawczym szkoły podstawowej byłoby przede wszystkim kształcenie wyobraźni dziecka poprzez naukę definiowania zjawisk i umiejętność ich kojarzenia.

  źródło: NKJP: Kultura dla spragnionych, Dziennik Polski, 2002-06-28

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. humanizacja
  humanizacje
  D. humanizacji
  humanizacji
  neut
  humanizacyj
  char
  C. humanizacji
  humanizacjom
  B. humanizację
  humanizacje
  N. humanizacją
  humanizacjami
  Ms. humanizacji
  humanizacjach
  W. humanizacjo
  humanizacje

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • bez ograniczeń + humanizacja +
  CZEGO
 • internac.

  ang. humanization

  fr. humanisation

  z łac. hūmānus 'ludzki'

CHRONOLOGIZACJA:
1957, Nowe drogi, Tom 1, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 08.03.2017