intendent

 • pracownik administracji, który zarządza działem gospodarczym jakiejś instytucji
 • CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Praca

  zawody


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Edukacja i oświata

  organizacje/placówki opiekuńcze i kulturalne

 • hiperonimy:  pracownik
  • intendent gimnazjum, kasyna, przedszkola, szpitala, teatru, wojska, żłobka
  • funkcja, praca; pomocnik intendenta
 • Sumienny w wykonywaniu swych obowiązków Tomek nie mógł nic zarzucić Zbyszkowi, który po trzech dniach marszu, oprócz zajęć intendenta, objął również funkcję oboźnego.

  źródło: NKJP: Alfred Szklarski: Tomek wśród łowców głów, 1965

  Zaopatrzeniowcy i intendenci z jednostek wojskowych nie mogą sobie pozwolić na gorączkowe zakupy, bo pieniądze budżetowe przychodzą dopiero w marcu, kwietniu.

  źródło: NKJP: Radosław Szewczyk: Gazeta Wrocławska, Budżetowe pieniądze w wojsku, 1999

  Wiceminister Dera nie boi się nowej kontroli. Po poprzedniej kuratorzy m.in. skomasowali etaty w administracji: pracę intendenta, magazyniera i kierowcy wykonuje dziś zwykle jedna osoba, a nie trzy.

  źródło: NKJP: Katarzyna Montgomery, Wojciech Staszewski: NIK i resort edukacji reagują na alarm w sprawie domów dziecka, Gazeta Wyborcza, 1996-10-10

  Pradziad znanego pisarza Wacława Berenta [...] z pochodzenia Niemiec, a z wyznania luteranin, intendent szpitala ewangelickiego w Warszawie, [...] swą polskość zadokumentował [...] udziałem w powstaniu listopadowym.

  źródło: NKJP: Janusz Tazbir: Silva rerum historicarum, 2002

  Rząd zdecydował, że w tegorocznym budżecie znajdzie się 160 mln zł na dożywianie dzieci w szkołach. Dyrektorzy szkół, intendenci i kucharki czekają na te pieniądze z mieszanymi uczuciami. Cieszą się, bo będzie można nakarmić więcej głodnych dzieci.

  źródło: NKJP: Marcin Kołodziejczyk: Gorąca zupa, Polityka, 2002-01-19

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. intendent
  intendenci
  ndepr
  intendenty
  depr
  D. intendenta
  intendentów
  C. intendentowi
  intendentom
  B. intendenta
  intendentów
  N. intendentem
  intendentami
  Ms. intendencie
  intendentach
  W. intendencie
  intendenci
  ndepr
  intendenty
  depr
 • internac.

  fr. intendant

  niem. Intendant

  wł. intendente

  z łac. intendere 'naciągać, napinać; zajmować się, starać się, zabiegać'

CHRONOLOGIZACJA:
1730, Kart XVII-XVIII
Data ostatniej modyfikacji: 07.03.2017