imitatorstwo

 • sztuka wiernego naśladowania kogoś lub czegoś
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • synonimy:  imitacja
  imitacjonizm
  • konwencjonalne, małpie imitatorstwo
 • Punktem wyjścia dla tych reformatorskich poszukiwań stało się stwierdzenie przyjęte jako niemal aksjomat, nie wymagający uzasadnienia, że dotychczasowy teatr realistyczno-naturalistyczny, spętany przymusem konwencjonalnego imitatorstwa, wszedł w fazę oczywistej, totalnej dekadencji.

  źródło: NKJP: Artur Hutnikiewicz: Młoda Polska, 1994

  Aktorzy ˝spostrzegli, że ich zawód to nie tyle małpie imitatorstwo, ale powołanie, że są posłani, by świadczyć o polskim teatrze, o kulturze, o polskiej kondycji˝.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 24.11.1993

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. imitatorstwo
  imitatorstwa
  D. imitatorstwa
  imitatorstw
  C. imitatorstwu
  imitatorstwom
  B. imitatorstwo
  imitatorstwa
  N. imitatorstwem
  imitatorstwami
  Ms. imitatorstwie
  imitatorstwach
  W. imitatorstwo
  imitatorstwa
 • Od: imitator

CHRONOLOGIZACJA:
1939, NKJP
Data ostatniej modyfikacji: 27.05.2017