instruktarz

 • zbiór instrukcji lub przepisów
 • [instruktasz] lub [ĩstruktasz]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  wytwory działań intelektualnych człowieka

 • Pedagodzy, którzy wczoraj szkolili się w kłodzkim gimnazjum, razem ze zdobytą wiedzą zawiozą do szkół pomoce naukowe: fantomy oraz filmy DVD z instruktarzem udzielania pierwszej pomocy.

  źródło: NKJP: Piela Romuald: Lekcje nad fantomem, Słowo Polskie Gazeta Wrocławska, 2006-11-08

  Zasada fair play nie zawsze charakteryzuje arcymistrza, ale na pewno zawsze wzorowego sportowca. Obowiązuje ona w każdej dziedzinie życia. Zatrważające jest to, że nie wszyscy pamiętają o tym na co dzień. Niestety, nie wydano na ten temat instruktarzu.

  źródło: NKJP: Inowrocław. Potyczki z ortografią na sportowo, Gazeta Pomorska, 2010-01-11

  W 1659 roku komisja żupna wydała zarządzenie nakazujące każdemu górnikowi zjeżdżającemu pod ziemię uczestnictwo we mszy świętej. Podobne nakazy zawierał jeden z dokumentów żupnych – „Instruktarz dla Żup Krakowskich” z 1743 roku.

  źródło: NKJP: (MAW): Kaplica jak nowa, Gazeta Krakowska, 2005-11-08

  W instruktarzach z czasów pańszczyzny można znaleźć nierzadko formułowane, głównie w interesie właściciela dóbr, zalecenia: „jeżeliby poddany którykolwiek ze wsi przez przypadek ogniem dom swój spalił, ma onemu cała wieś być pomocą do zbudowania, [...]

  źródło: NKJP: Izabella Bukraba-Rylska: Socjologia wsi polskiej, 2008

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. instruktarz
  instruktarze
  D. instruktarza
  instruktarzów
  instruktarzy
  C. instruktarzowi
  instruktarzom
  B. instruktarz
  instruktarze
  N. instruktarzem
  instruktarzami
  Ms. instruktarzu
  instruktarzach
  W. instruktarzu
  instruktarze
 • Od: instrukcja

CHRONOLOGIZACJA:
1594, SPXVI
Inne znaczenie: 'wykaz opłat skarbowych'
Data ostatniej modyfikacji: 07.07.2017