intergrupowy

 • taki, który istnieje między grupami osób
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia relacji międzyludzkich

  • dialog, konflikt intergrupowy
 • Rady prowadzą wewnętrzny dialog z internautami, a potem intergrupowy, czyli zewnętrzny informując na bieżąco swoje forum.

  źródło: NKJP: Internet

  Konflikt intergrupowy występuje między różnymi grupami działającymi w organizacji lub zainteresowanymi funkcjonowaniem danej organizacji.

  źródło: Internet: elstudento.org/articles.php

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. intergrupowy
  intergrupowy
  intergrupowy
  intergrupowe
  intergrupowa
  D. intergrupowego
  intergrupowego
  intergrupowego
  intergrupowego
  intergrupowej
  C. intergrupowemu
  intergrupowemu
  intergrupowemu
  intergrupowemu
  intergrupowej
  B. intergrupowego
  intergrupowego
  intergrupowy
  intergrupowe
  intergrupową
  N. intergrupowym
  intergrupowym
  intergrupowym
  intergrupowym
  intergrupową
  Ms. intergrupowym
  intergrupowym
  intergrupowym
  intergrupowym
  intergrupowej
  W. intergrupowy
  intergrupowy
  intergrupowy
  intergrupowe
  intergrupowa
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. intergrupowi
  intergrupowi
  intergrupowe
  intergrupowe
  D. intergrupowych
  intergrupowych
  intergrupowych
  intergrupowych
  C. intergrupowym
  intergrupowym
  intergrupowym
  intergrupowym
  B. intergrupowych
  intergrupowych
  intergrupowych
  intergrupowe
  N. intergrupowymi
  intergrupowymi
  intergrupowymi
  intergrupowymi
  Ms. intergrupowych
  intergrupowych
  intergrupowych
  intergrupowych
  W. intergrupowi
  intergrupowi
  intergrupowe
  intergrupowe
 • ang. intergroup

  łac. inter 'między'

  Od: grupa

CHRONOLOGIZACJA:
1959, Przegląd zachodni, Tom 15, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2017