oszarpywać

 • pot.  obszarpywać
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  stan skupienia, trwałość materii

 • synonimy:  obszarpywać
 • Uchyliła drzwi, oszarpując kłęb pajęczyn nagromadzony ponad futryną.

  źródło: Internet: samequizy.pl

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. oszarpuję
  oszarpujemy
  2 os. oszarpujesz
  oszarpujecie
  3 os. oszarpuje
  oszarpują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. oszarpywałem
  +(e)m oszarpywał
  oszarpywałam
  +(e)m oszarpywała
  oszarpywałom
  +(e)m oszarpywało
  oszarpywaliśmy
  +(e)śmy oszarpywali
  oszarpywałyśmy
  +(e)śmy oszarpywały
  2 os. oszarpywałeś
  +(e)ś oszarpywał
  oszarpywałaś
  +(e)ś oszarpywała
  oszarpywałoś
  +(e)ś oszarpywało
  oszarpywaliście
  +(e)ście oszarpywali
  oszarpywałyście
  +(e)ście oszarpywały
  3 os. oszarpywał
  oszarpywała
  oszarpywało
  oszarpywali
  oszarpywały

  bezosobnik: oszarpywano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę oszarpywał
  będę oszarpywać
  będę oszarpywała
  będę oszarpywać
  będę oszarpywało
  będę oszarpywać
  będziemy oszarpywali
  będziemy oszarpywać
  będziemy oszarpywały
  będziemy oszarpywać
  2 os. będziesz oszarpywał
  będziesz oszarpywać
  będziesz oszarpywała
  będziesz oszarpywać
  będziesz oszarpywało
  będziesz oszarpywać
  będziecie oszarpywali
  będziecie oszarpywać
  będziecie oszarpywały
  będziecie oszarpywać
  3 os. będzie oszarpywał
  będzie oszarpywać
  będzie oszarpywała
  będzie oszarpywać
  będzie oszarpywało
  będzie oszarpywać
  będą oszarpywali
  będą oszarpywać
  będą oszarpywały
  będą oszarpywać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. oszarpujmy
  2 os. oszarpuj
  oszarpujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. oszarpywałbym
  bym oszarpywał
  oszarpywałabym
  bym oszarpywała
  oszarpywałobym
  bym oszarpywało
  oszarpywalibyśmy
  byśmy oszarpywali
  oszarpywałybyśmy
  byśmy oszarpywały
  2 os. oszarpywałbyś
  byś oszarpywał
  oszarpywałabyś
  byś oszarpywała
  oszarpywałobyś
  byś oszarpywało
  oszarpywalibyście
  byście oszarpywali
  oszarpywałybyście
  byście oszarpywały
  3 os. oszarpywałby
  by oszarpywał
  oszarpywałaby
  by oszarpywała
  oszarpywałoby
  by oszarpywało
  oszarpywaliby
  by oszarpywali
  oszarpywałyby
  by oszarpywały

  bezosobnik: oszarpywano by

  bezokolicznik: oszarpywać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: oszarpując

  gerundium: oszarpywanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: oszarpujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: oszarpywany

  odpowiednik aspektowy: oszarpać

 • bez ograniczeń + oszarpywać +
  CO
 • Zob. szarpać

CHRONOLOGIZACJA:
1700, Kart XVII-XVIII
Data ostatniej modyfikacji: 27.10.2021