odspajać

 • środ.  oddzielać od podłoża jego wierzchnią warstwę
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  stan skupienia, trwałość materii


  CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Budownictwo

  czynności związane z budową

 • Zamarzająca woda zwiększając objętość odspaja fragment skały, który zostaje włączony do dolnej warstwy lodu.

  źródło: NKJP: Jacek Jania: Zrozumieć lodowce, 1988

  Chodnik drążono przy użyciu prostych narzędzi: łopat, rydli, motyk, oskardów i łomów, odspajając w ciągu godziny nie więcej niż 1 m3 gruntu (skał rozdrobnionych).

  źródło: NKJP: Ryszard Henryk Bochenek: Twierdza Jasna Góra, 1997

  Odspajanie mineralnych gruntów skalistych, rumowisk kamieni lub innych złóż niejednorodnych odbywa się w procesie penetracji.

  źródło: NKJP: Andrzej Dudczak: Koparki: teoria i projektowanie, 2000

  Kilofy służą do odspajania gruntów zbitych i twardych, niejednokrotnie zawierających kamienie i skały.

  źródło: Internet: instsani.webd.pl

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. odspajam
  odspajamy
  2 os. odspajasz
  odspajacie
  3 os. odspaja
  odspajają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. odspajałem
  +(e)m odspajał
  odspajałam
  +(e)m odspajała
  odspajałom
  +(e)m odspajało
  odspajaliśmy
  +(e)śmy odspajali
  odspajałyśmy
  +(e)śmy odspajały
  2 os. odspajałeś
  +(e)ś odspajał
  odspajałaś
  +(e)ś odspajała
  odspajałoś
  +(e)ś odspajało
  odspajaliście
  +(e)ście odspajali
  odspajałyście
  +(e)ście odspajały
  3 os. odspajał
  odspajała
  odspajało
  odspajali
  odspajały

  bezosobnik: odspajano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę odspajał
  będę odspajać
  będę odspajała
  będę odspajać
  będę odspajało
  będę odspajać
  będziemy odspajali
  będziemy odspajać
  będziemy odspajały
  będziemy odspajać
  2 os. będziesz odspajał
  będziesz odspajać
  będziesz odspajała
  będziesz odspajać
  będziesz odspajało
  będziesz odspajać
  będziecie odspajali
  będziecie odspajać
  będziecie odspajały
  będziecie odspajać
  3 os. będzie odspajał
  będzie odspajać
  będzie odspajała
  będzie odspajać
  będzie odspajało
  będzie odspajać
  będą odspajali
  będą odspajać
  będą odspajały
  będą odspajać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. odspajajmy
  2 os. odspajaj
  odspajajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. odspajałbym
  bym odspajał
  odspajałabym
  bym odspajała
  odspajałobym
  bym odspajało
  odspajalibyśmy
  byśmy odspajali
  odspajałybyśmy
  byśmy odspajały
  2 os. odspajałbyś
  byś odspajał
  odspajałabyś
  byś odspajała
  odspajałobyś
  byś odspajało
  odspajalibyście
  byście odspajali
  odspajałybyście
  byście odspajały
  3 os. odspajałby
  by odspajał
  odspajałaby
  by odspajała
  odspajałoby
  by odspajało
  odspajaliby
  by odspajali
  odspajałyby
  by odspajały

  bezosobnik: odspajano by

  bezokolicznik: odspajać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: odspajając

  gerundium: odspajanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: odspajający

  imiesłów przymiotnikowy bierny: odspajany

  odpowiednik aspektowy: odspoić

 • bez ograniczeń + odspajać +
  CO
 • Zob. spoić (klejem)

CHRONOLOGIZACJA:
1953, SJPDor
Data ostatniej modyfikacji: 11.04.2017