denuncjować się

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

CHRONOLOGIZACJA:
1929, Kwartalnik Statystyczny, t. 6, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 22.02.2019