wylosowywać

 • wybierać losy lub liczby decydujące o wygranej, przegranej lub o czymś innym
 • CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Czas wolny

  gry i zabawy

 • synonimy:  losować
  hiperonimy:  wybierać
 • Parlament nie jest reprezentacją opinii publicznej, lecz reprezentacją politycznej woli, zdolną do tworzenia dobrego prawa i stworzenia sprawnego rządu. Dlatego właśnie parlament się wybiera, a nie wylosowuje.

  źródło: NKJP: Antoni Sułek: Instrukcja dla niezdecydowanych wyborców, Gazeta Wyborcza, 1993-09-11

  Wylosowujemy pięć numerów. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wśród tych pięciu numerów jest ten, który wygrywa?

  źródło: NKJP: Stanisław Kowal: Rozmaitości matematyczne. Totolotek… Liczyrzepka… Koniczynka…, Młody Technik nr 2, 1966

  Gracze ambitniejsi próbują dopomóc szczęściu, opracowując różnego rodzaju systemy i analizują częstotliwość występowania poszczególnych liczb wśród wylosowywanych.

  źródło: NKJP: Izabela Jarosz: Wielkie pieniądze!, Trybuna Śląska, 2001-10-24

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wylosowuję
  wylosowujemy
  2 os. wylosowujesz
  wylosowujecie
  3 os. wylosowuje
  wylosowują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wylosowywałem
  +(e)m wylosowywał
  wylosowywałam
  +(e)m wylosowywała
  wylosowywałom
  +(e)m wylosowywało
  wylosowywaliśmy
  +(e)śmy wylosowywali
  wylosowywałyśmy
  +(e)śmy wylosowywały
  2 os. wylosowywałeś
  +(e)ś wylosowywał
  wylosowywałaś
  +(e)ś wylosowywała
  wylosowywałoś
  +(e)ś wylosowywało
  wylosowywaliście
  +(e)ście wylosowywali
  wylosowywałyście
  +(e)ście wylosowywały
  3 os. wylosowywał
  wylosowywała
  wylosowywało
  wylosowywali
  wylosowywały

  bezosobnik: wylosowywano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę wylosowywał
  będę wylosowywać
  będę wylosowywała
  będę wylosowywać
  będę wylosowywało
  będę wylosowywać
  będziemy wylosowywali
  będziemy wylosowywać
  będziemy wylosowywały
  będziemy wylosowywać
  2 os. będziesz wylosowywał
  będziesz wylosowywać
  będziesz wylosowywała
  będziesz wylosowywać
  będziesz wylosowywało
  będziesz wylosowywać
  będziecie wylosowywali
  będziecie wylosowywać
  będziecie wylosowywały
  będziecie wylosowywać
  3 os. będzie wylosowywał
  będzie wylosowywać
  będzie wylosowywała
  będzie wylosowywać
  będzie wylosowywało
  będzie wylosowywać
  będą wylosowywali
  będą wylosowywać
  będą wylosowywały
  będą wylosowywać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wylosowujmy
  2 os. wylosowuj
  wylosowujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wylosowywałbym
  bym wylosowywał
  wylosowywałabym
  bym wylosowywała
  wylosowywałobym
  bym wylosowywało
  wylosowywalibyśmy
  byśmy wylosowywali
  wylosowywałybyśmy
  byśmy wylosowywały
  2 os. wylosowywałbyś
  byś wylosowywał
  wylosowywałabyś
  byś wylosowywała
  wylosowywałobyś
  byś wylosowywało
  wylosowywalibyście
  byście wylosowywali
  wylosowywałybyście
  byście wylosowywały
  3 os. wylosowywałby
  by wylosowywał
  wylosowywałaby
  by wylosowywała
  wylosowywałoby
  by wylosowywało
  wylosowywaliby
  by wylosowywali
  wylosowywałyby
  by wylosowywały

  bezosobnik: wylosowywano by

  bezokolicznik: wylosowywać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: wylosowując

  gerundium: wylosowywanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: wylosowujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: wylosowywany

  odpowiednik aspektowy: wylosować

CHRONOLOGIZACJA:
1860, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 16.10.2018