urywak

 • geol.  urządzenie wykorzystywane w wiertnictwie, służące do oddzielania skalnego rdzenia i wydobycia go na powierzchnię ziemi
 • CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Urządzenia i maszyny

  rodzaje urządzeń i maszyn

 • hiperonimy:  urządzenie
 • Rdzeń jest łamany przez urywak na małe odcinki (10 - 20 cm) i wypompowany w górę przez rury płuczkowe.

  źródło: Daniel Janc: Optymalizacja procesu rdzeniowania [...], 2014 (winntbg.bg.agh.edu.pl)

  Próbka może być wyciągnięta wraz z plastikową wkładką, jeżeli takowa została umieszczona w rurze próbnika z urywakiem przed pobraniem [...].

  źródło: Internet: geomor.com.pl

  Na tym stanowisku niezbędne są także: znajomość przepisów prawa geologicznego i górniczego, posługiwanie się dokumentacją techniczną i technologiczną oraz narzędziami, takimi jak: świdry, [...] urywaki rdzeni [..].

  źródło: Internet: zasobyip2.ore.edu.pl

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. urywak
  urywaki
  D. urywaka
  urywaków
  C. urywakowi
  urywakom
  B. urywak
  urywaki
  N. urywakiem
  urywakami
  Ms. urywaku
  urywakach
  W. urywaku
  urywaki

 • Zob. rwać

CHRONOLOGIZACJA:
1963, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 15.11.2018