formalnoprawny

 • praw.  taki, który dotyczy formalnego aspektu aktów prawnych, a nie ich zawartości merytorycznej
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa

  regulacje prawne

  • formalnoprawny punkt widzenia; aspekt; charakter, sens, status formalnoprawny; natura, podstawa, strona; sytuacja formalnoprawna; przyczyny, skutki; kwestie, sprawy; działania, wyjaśnienia; procedury, uwarunkowania, warunki, wymagania, wymogi, zobowiązania; bariery, problemy, przeszkody, uchybienia, zastrzeżenia formalnoprawne
 • Tak jak przyczyny głosowania „nie” nie miały charakteru formalnoprawnego, lecz dotyczyły polityki, psychologii i nastrojów, tak samo skutki będą miały charakter nie formalnoprawny, lecz polityczny i psychologiczny.

  źródło: NKJP: Marek Ostrowski: Zjemy francuską żabę, Polityka, 2005

  Z formalnoprawnego punktu widzenia wspólnotę samorządową tworzą mieszkańcy gminy, powiatu, województwa.

  źródło: NKJP: Ewa Olejniczak-Szałowska: Prawo do udziału w referendum lokalnym: rozważania na tle ustawodawstwa polskiego, 2002

  Pierwsza kwestia [...] jest formalnoprawna.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie z 74. posiedzenia Senatu RP

  [...] przy składaniu wniosku o dofinansowanie były już rozwiązane wszystkie problemy formalnoprawne.

  źródło: NKJP: Ekologia i turystyka priorytetem, Dziennik Polski, 2002-07-10

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. formalnoprawny
  formalnoprawny
  formalnoprawny
  formalnoprawne
  formalnoprawna
  D. formalnoprawnego
  formalnoprawnego
  formalnoprawnego
  formalnoprawnego
  formalnoprawnej
  C. formalnoprawnemu
  formalnoprawnemu
  formalnoprawnemu
  formalnoprawnemu
  formalnoprawnej
  B. formalnoprawnego
  formalnoprawnego
  formalnoprawny
  formalnoprawne
  formalnoprawną
  N. formalnoprawnym
  formalnoprawnym
  formalnoprawnym
  formalnoprawnym
  formalnoprawną
  Ms. formalnoprawnym
  formalnoprawnym
  formalnoprawnym
  formalnoprawnym
  formalnoprawnej
  W. formalnoprawny
  formalnoprawny
  formalnoprawny
  formalnoprawne
  formalnoprawna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. formalnoprawni
  formalnoprawni
  formalnoprawne
  formalnoprawne
  D. formalnoprawnych
  formalnoprawnych
  formalnoprawnych
  formalnoprawnych
  C. formalnoprawnym
  formalnoprawnym
  formalnoprawnym
  formalnoprawnym
  B. formalnoprawnych
  formalnoprawnych
  formalnoprawnych
  formalnoprawne
  N. formalnoprawnymi
  formalnoprawnymi
  formalnoprawnymi
  formalnoprawnymi
  Ms. formalnoprawnych
  formalnoprawnych
  formalnoprawnych
  formalnoprawnych
  W. formalnoprawni
  formalnoprawni
  formalnoprawne
  formalnoprawne
 • Zob. formalny
  Zob. prawo

CHRONOLOGIZACJA:
1928, NFJP
Data ostatniej modyfikacji: 23.10.2017