monetarystyczny

 • związany z monetaryzmem
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  doktryny i poglądy polityczne


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Biznes

  funkcjonowanie firm i przedsiębiorstw

 • Po przejściu do opozycji nie angażuje się w demagogiczne ataki na wolnorynkową i monetarystyczną politykę swojego następcy, mimo że [...] ideologię i czołowych teoretyków wolnego rynku traktuje z ogromną niechęcią.

  źródło: NKJP: Marian Tarkowski: SOCJALDEMOKRATA A WOLNY RYNEK, Gazeta Wyborcza, 1992-10-24

  Zwrot monetarystyczny w Stanach Zjednoczonych zaczął się już w październiku 1979 roku, kiedy to Rada Gubernatorów Rezerwy Federalnej wprowadziła zaostrzone zasady polityki pieniężnej i kredytowej.

  źródło: NKJP: Internet

  W pierwszej części analizy [...] wymieniliśmy dwa rodzaje czynników, które zahamowały wzrost gospodarczy. Do pierwszej grupy należą czynniki o charakterze politycznym [...]. Drugą grupę stanowią czynniki monetarystyczne, a konkretnie próba hamowania tempa inflacji oraz schładzanie gospodarki przez wielokrotne, trwające prawie półtora roku podnoszenie wysokości podstawowych stóp procentowych.

  źródło: NKJP: Jan M. Fijor: Faza zagrożenia, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2001-06-13

  Owszem, rząd ten próbował wyhamować tendencje monetarystyczne, bałagan prywatyzacyjny i proces rozkradania lub sprzedawania za bezcen majątku narodowego, w tym i mieszkań.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 18.03.1993 r.

  Tymczasem Bruksela narzuca nam zdecydowanie monetarystyczny program dostosowawczy... Generalnie trzeba zrewidować nasz stosunek do tzw. zaleceń, otóż wcale nie jest tak, że nas przyjmą do Unii Europejskiej, jeżeli wypełnimy wszystkie zalecenia.

  źródło: NKJP: Marcin Pazurek: Przegłosować bogatych, Robotnik, 2000

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. monetarystyczny
  monetarystyczny
  monetarystyczny
  monetarystyczne
  monetarystyczna
  D. monetarystycznego
  monetarystycznego
  monetarystycznego
  monetarystycznego
  monetarystycznej
  C. monetarystycznemu
  monetarystycznemu
  monetarystycznemu
  monetarystycznemu
  monetarystycznej
  B. monetarystycznego
  monetarystycznego
  monetarystyczny
  monetarystyczne
  monetarystyczną
  N. monetarystycznym
  monetarystycznym
  monetarystycznym
  monetarystycznym
  monetarystyczną
  Ms. monetarystycznym
  monetarystycznym
  monetarystycznym
  monetarystycznym
  monetarystycznej
  W. monetarystyczny
  monetarystyczny
  monetarystyczny
  monetarystyczne
  monetarystyczna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. monetarystyczni
  monetarystyczni
  monetarystyczne
  monetarystyczne
  D. monetarystycznych
  monetarystycznych
  monetarystycznych
  monetarystycznych
  C. monetarystycznym
  monetarystycznym
  monetarystycznym
  monetarystycznym
  B. monetarystycznych
  monetarystycznych
  monetarystycznych
  monetarystyczne
  N. monetarystycznymi
  monetarystycznymi
  monetarystycznymi
  monetarystycznymi
  Ms. monetarystycznych
  monetarystycznych
  monetarystycznych
  monetarystycznych
  W. monetarystyczni
  monetarystyczni
  monetarystyczne
  monetarystyczne
CHRONOLOGIZACJA:
1965, S. Żurawicki, Zarys dziejów myśli ekonomicznej, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 03.11.2019