dorachować się

 • przest.  rachując, dojść do pewnej liczby
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  nazwy działań intelektualnych człowieka


  KATEGORIE FIZYCZNE

  Ilość, liczby i liczenie

 • Zacząłem je zliczać. Na jednym dorachowałem się dwudziestu kilku.

  źródło: NKJP: Tadeusz Breza: Urząd, 1960

  W sumie można się dorachować, u progu lat osiemdziesiątych, ok. 50 tys. robotników przemysłowych w dzielnicach zamieszkanych podówczas głównie przez ludność polską.

  źródło: NKJP: Stefan Kieniewicz: Historia Polski 1795-1918, 1968

  I dopiero kiedy się dorachowali wszystkich, pognali nas piechotą ku rzece.

  źródło: NKJP: Beata Obertyńska: W domu niewoli, 2005

  21 lat temu ludzie usiłowali się dorachować, ile dolarów w ich imieniu pożyczył rząd PRL.

  źródło: NKJP: Jerzy Witaszczyk: W 21. rocznicę sierpnia, Dziennik Łódzki, 2001-08-30

  - Dziadka pochowałem po swoich imieninach... - Dorachował się wreszcie.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. dorachuję się
  dorachujemy się
  2 os. dorachujesz się
  dorachujecie się
  3 os. dorachuje się
  dorachują się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dorachowałem się
  +(e)m się dorachował
  dorachowałam się
  +(e)m się dorachowała
  dorachowałom się
  +(e)m się dorachowało
  dorachowaliśmy się
  +(e)śmy się dorachowali
  dorachowałyśmy się
  +(e)śmy się dorachowały
  2 os. dorachowałeś się
  +(e)ś się dorachował
  dorachowałaś się
  +(e)ś się dorachowała
  dorachowałoś się
  +(e)ś się dorachowało
  dorachowaliście się
  +(e)ście się dorachowali
  dorachowałyście się
  +(e)ście się dorachowały
  3 os. dorachował się
  dorachowała się
  dorachowało się
  dorachowali się
  dorachowały się

  bezosobnik: dorachowano się

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. dorachujmy się
  2 os. dorachuj się
  dorachujcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dorachowałbym się
  bym się dorachował
  dorachowałabym się
  bym się dorachowała
  dorachowałobym się
  bym się dorachowało
  dorachowalibyśmy się
  byśmy się dorachowali
  dorachowałybyśmy się
  byśmy się dorachowały
  2 os. dorachowałbyś się
  byś się dorachował
  dorachowałabyś się
  byś się dorachowała
  dorachowałobyś się
  byś się dorachowało
  dorachowalibyście się
  byście się dorachowali
  dorachowałybyście się
  byście się dorachowały
  3 os. dorachowałby się
  by się dorachował
  dorachowałaby się
  by się dorachowała
  dorachowałoby się
  by się dorachowało
  dorachowaliby się
  by się dorachowali
  dorachowałyby się
  by się dorachowały

  bezosobnik: dorachowano by się

  bezokolicznik: dorachować się

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: dorachowawszy się

  gerundium: dorachowanie się

 • bez ograniczeń + dorachować się +
  (KOGO/CZEGO)
  bez ograniczeń + dorachować się +
  (ZDANIE PYTAJNOZALEŻNE)
 • Zob. rachować

CHRONOLOGIZACJA:
1595, SPXVI
Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2017