składować

 • przechowywać dużą ilość czegoś w jakimś miejscu przez dłuższy czas
 • CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Najbliższe środowisko życia człowieka

  czynności związane z codziennym życiem w domu

 • hiperonimy:  przechowywać
  • składować broń, drewno, gruz, książki, odpady, opał, paliwo, plony, pozostałości (po czymś), siano słomę, sprzęt, substancje, surowce, towar, środki (chemiczne, ochrony roślin), urządzenia, węgiel, zboże, żywność
  • składować na dysku (komputera), na wysypisku, na jakimś terenie
  • składować w chłodni, w magazynie
  • składować nielegalnie
  • składować i spalać; składować i transportować; składować i utylizować
 • Strażakom udało się uratować dom, choć trawione ogniem budynki doszczętnie spłonęły. Gospodarz składował tam kilka ton siana i słomy, a także węgiel i drewno na opał.

  źródło: NKJP: Uratowali dom, Dziennik Polski, 2004-01-19

  Pracownicy firmy, która nielegalnie składuje śmieci w starej owczarni, zaczęli usuwać dzikie wysypisko.

  źródło: NKJP: Odpady w owczarni, Polska Głos Wielkopolski, 2007-03-17

  [...] nie dysponował żadnymi pomieszczeniami, w których mógłby składować towar.

  źródło: NKJP: Grażyna Mróz: Hurtownik z ograniczoną odpowiedzialnością, Tygodnik Podhalański, 1997

  Skompresowane pliki muzyczne mogą być składowane na dysku twardym [...] lub płytach CD-R i CD-RW.

  źródło: NKJP: Radosław Sokol: ABC Linux, 2004

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. składuję
  składujemy
  2 os. składujesz
  składujecie
  3 os. składuje
  składują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. składowałem
  +(e)m składował
  składowałam
  +(e)m składowała
  składowałom
  +(e)m składowało
  składowaliśmy
  +(e)śmy składowali
  składowałyśmy
  +(e)śmy składowały
  2 os. składowałeś
  +(e)ś składował
  składowałaś
  +(e)ś składowała
  składowałoś
  +(e)ś składowało
  składowaliście
  +(e)ście składowali
  składowałyście
  +(e)ście składowały
  3 os. składował
  składowała
  składowało
  składowali
  składowały

  bezosobnik: składowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę składował
  będę składować
  będę składowała
  będę składować
  będę składowało
  będę składować
  będziemy składowali
  będziemy składować
  będziemy składowały
  będziemy składować
  2 os. będziesz składował
  będziesz składować
  będziesz składowała
  będziesz składować
  będziesz składowało
  będziesz składować
  będziecie składowali
  będziecie składować
  będziecie składowały
  będziecie składować
  3 os. będzie składował
  będzie składować
  będzie składowała
  będzie składować
  będzie składowało
  będzie składować
  będą składowali
  będą składować
  będą składowały
  będą składować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. składujmy
  2 os. składuj
  składujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. składowałbym
  bym składował
  składowałabym
  bym składowała
  składowałobym
  bym składowało
  składowalibyśmy
  byśmy składowali
  składowałybyśmy
  byśmy składowały
  2 os. składowałbyś
  byś składował
  składowałabyś
  byś składowała
  składowałobyś
  byś składowało
  składowalibyście
  byście składowali
  składowałybyście
  byście składowały
  3 os. składowałby
  by składował
  składowałaby
  by składowała
  składowałoby
  by składowało
  składowaliby
  by składowali
  składowałyby
  by składowały

  bezosobnik: składowano by

  bezokolicznik: składować

  imiesłów przysłówkowy współczesny: składując

  gerundium: składowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: składujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: składowany

 • bez ograniczeń + składować +
  CO + GDZIE
 • Od: przedrostkowego rzeczownika skład; zob. kłaść

CHRONOLOGIZACJA:
1950, NKJP
1950, SJPDor
Data ostatniej modyfikacji: 11.08.2017