trygonometryczny

 • związany z trygonometrią
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa


  KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  kształty i figury

  • tożsamość trygonometryczna; równanie trygonometryczne; funkcje, obliczenia trygonometryczne
 • [...] przeprowadzane są wszystkie operacje obliczeniowe w komputerze, jak np. obliczenia trygonometryczne, które służą do wyznaczania informacji geometrycznych, będących podstawą do późniejszego wygenerowania instrukcji geometrycznych.

  źródło: NKJP: Jan Kosmol: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem, 1995

  Jak przyznają uczniowie, przekrojowy test sprawdzał właściwie całą wiedzę z przedmiotu, jaką posiedli w liceum. - Nie było chyba tylko logarytmów - mówi Zuzia. - Dominowały zadania dotyczące funkcji trygonometrycznych i geometrii.

  źródło: NKJP: (MJ): Toruń: Maturzyści napisali próbny egzamin z matematyki, Gazeta Pomorska, 2009-11-03

  Jeżeli w matematyce na serio zaistniałby spór, czy jeden równa się jeden, to zanim nie zostałby rozstrzygnięty, nie byłyby możliwe dysertacje o rachunku prawdopodobieństwa, czy funkcjach trygonometrycznych. Matematyką rządzi aksjomat – dogmat [...].

  źródło: NKJP: Aleksander Nalaskowski: Standard na miękko, Wychowawca, nr 146, 2005-02

  Bywał tu Roman Śliwonik, Marek Zakrzewski, Wojciech Albiński, student politechniki, którego bardziej pociągała literatura niż wzory matematyczne i wykresy trygonometryczne.

  źródło: NKJP: Marek Nowakowski: Powidoki, 2010

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. trygonometryczny
  trygonometryczny
  trygonometryczny
  trygonometryczne
  trygonometryczna
  D. trygonometrycznego
  trygonometrycznego
  trygonometrycznego
  trygonometrycznego
  trygonometrycznej
  C. trygonometrycznemu
  trygonometrycznemu
  trygonometrycznemu
  trygonometrycznemu
  trygonometrycznej
  B. trygonometrycznego
  trygonometrycznego
  trygonometryczny
  trygonometryczne
  trygonometryczną
  N. trygonometrycznym
  trygonometrycznym
  trygonometrycznym
  trygonometrycznym
  trygonometryczną
  Ms. trygonometrycznym
  trygonometrycznym
  trygonometrycznym
  trygonometrycznym
  trygonometrycznej
  W. trygonometryczny
  trygonometryczny
  trygonometryczny
  trygonometryczne
  trygonometryczna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. trygonometryczni
  trygonometryczni
  trygonometryczne
  trygonometryczne
  D. trygonometrycznych
  trygonometrycznych
  trygonometrycznych
  trygonometrycznych
  C. trygonometrycznym
  trygonometrycznym
  trygonometrycznym
  trygonometrycznym
  B. trygonometrycznych
  trygonometrycznych
  trygonometrycznych
  trygonometryczne
  N. trygonometrycznymi
  trygonometrycznymi
  trygonometrycznymi
  trygonometrycznymi
  Ms. trygonometrycznych
  trygonometrycznych
  trygonometrycznych
  trygonometrycznych
  W. trygonometryczni
  trygonometryczni
  trygonometryczne
  trygonometryczne

 • Rz + trygonometryczny + bez ograniczeń
  szyk: neutralny
 • Od: trygonometria

CHRONOLOGIZACJA:
1819, Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Krakowskim Połączonego, t. 4, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 16.01.2018