ciałopalenie

 • książk.  kremacja
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Bieg życia

  śmierć


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Tradycja

  zwyczaje i obyczaje

 • synonimy:  kremacja
  • obyczaj, zwyczaj ciałopalenia
 • W sobotę od godz. 11 w programie imprezy znalazły się między innymi turnieje [...], a także bitwy rycerzy i wojów z ciałopaleniem poległego wodza.

  źródło: NKJP: NWE: Z ziemi kaliskiej, Gazeta Poznańska, 2006-08-26

  Wydaje się [...], że ciałopalenie zwłok obydwu zmarłych odbywało się na jednym stosie, po czym jednak szczątki kobiety wybrano ze stosu [...] i złożono odrębnie, w bezpośrednim sąsiedztwie pochówku domniemanego mężczyzny.

  źródło: Władysław Łosiński: Dalsze badania archeologiczne w Świelubiu, pow. Kołobrzeg, Sprawozdania Archeologiczne, 1969 (rcin.org.pl)

  Piec zbudowała szwedzka firma [...]. Jego pracą steruje komputer, który sam dobiera parametry ciałopalenia, np. stosownie do wagi nieboszczyka.

  źródło: NKJP: (ET): Podwójne krematorium, Gazeta Wrocławska, 2001-11-08

  Europa spotkała się z obyczajem ciałopalenia na końcu epoki kamienia gładzonego, czyli około 1700 lat p.n.e.

  źródło: NKJP: Zaczęło się od gotowania?, Dziennik Polski, 1999-12-13

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. ciałopalenie
  ciałopalenia
  D. ciałopalenia
  ciałopaleń
  C. ciałopaleniu
  ciałopaleniom
  B. ciałopalenie
  ciałopalenia
  N. ciałopaleniem
  ciałopaleniami
  Ms. ciałopaleniu
  ciałopaleniach
  W. ciałopalenie
  ciałopalenia

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • bez ograniczeń + ciałopalenie +
  KOGO/CZEGO
 • Zob. palić Zob. ciało 4

CHRONOLOGIZACJA:
1817, Aleksander Łęski, Wzrost i upadek Kartagi, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2018