ostawać

 • przest.  trwać, gdy wszystko inne przepadło lub uległo zniszczeniu
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  stan skupienia, trwałość materii

 • Zawsze mieli synów, dziedziców nazwiska, i któryś ostawał na herbowej ojcowiźnie.

  źródło: NKJP: Barbara Pietkiewicz: Miasteczko bajeczka, Polityka, 2004-08-14

  [...] na rękach ostaje przebarwienie [...].

  źródło: NKJP: Internet

  Bywało, że niejednokrotnie ostawał sam i dźwigał ciężar odpowiedzialności za całą diagnostykę.

  źródło: NKJP: Nie odchodzą - mówią do widzenia, Gazeta Krakowska, 2002-05-28

  [...] chce, żeby piesek ostawał w mieszkaniu zupełnie sam.

  źródło: Internet: tutaj-ja-pilnuje.blogspot.com

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. ostaję
  ostajemy
  2 os. ostajesz
  ostajecie
  3 os. ostaje
  ostają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. ostawałem
  +(e)m ostawał
  ostawałam
  +(e)m ostawała
  ostawałom
  +(e)m ostawało
  ostawaliśmy
  +(e)śmy ostawali
  ostawałyśmy
  +(e)śmy ostawały
  2 os. ostawałeś
  +(e)ś ostawał
  ostawałaś
  +(e)ś ostawała
  ostawałoś
  +(e)ś ostawało
  ostawaliście
  +(e)ście ostawali
  ostawałyście
  +(e)ście ostawały
  3 os. ostawał
  ostawała
  ostawało
  ostawali
  ostawały

  bezosobnik: ostawano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę ostawał
  będę ostawać
  będę ostawała
  będę ostawać
  będę ostawało
  będę ostawać
  będziemy ostawali
  będziemy ostawać
  będziemy ostawały
  będziemy ostawać
  2 os. będziesz ostawał
  będziesz ostawać
  będziesz ostawała
  będziesz ostawać
  będziesz ostawało
  będziesz ostawać
  będziecie ostawali
  będziecie ostawać
  będziecie ostawały
  będziecie ostawać
  3 os. będzie ostawał
  będzie ostawać
  będzie ostawała
  będzie ostawać
  będzie ostawało
  będzie ostawać
  będą ostawali
  będą ostawać
  będą ostawały
  będą ostawać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. ostawajmy
  2 os. ostawaj
  ostawajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. ostawałbym
  bym ostawał
  ostawałabym
  bym ostawała
  ostawałobym
  bym ostawało
  ostawalibyśmy
  byśmy ostawali
  ostawałybyśmy
  byśmy ostawały
  2 os. ostawałbyś
  byś ostawał
  ostawałabyś
  byś ostawała
  ostawałobyś
  byś ostawało
  ostawalibyście
  byście ostawali
  ostawałybyście
  byście ostawały
  3 os. ostawałby
  by ostawał
  ostawałaby
  by ostawała
  ostawałoby
  by ostawało
  ostawaliby
  by ostawali
  ostawałyby
  by ostawały

  bezosobnik: ostawano by

  bezokolicznik: ostawać

  imiesłów przysłówkowy współczesny:

  ostając

  gerundium: ostawanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: ostający

  odpowiednik aspektowy: ostać

 • Zob. ostać, stawać

CHRONOLOGIZACJA:
1424, SStp
Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2018