chronografia

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

3. metoda pomiaru

 • 3.

  fiz.  metoda badania przebiegu zjawisk fizycznych za pomocą specjalnego urządzenia wykonującego w sposób ciągły pomiary i rejestrującego zmiany zachodzące w trakcie trwania tego zjawiska
 • CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Urządzenia i maszyny

  rodzaje urządzeń i maszyn

 • [...] z pomocą różnych urządzeń i środków zwiększa się efektywność pracy logopedycznej, np. chronografia w przypadku skomplikowanej dyslalii umożliwia szybką i dokładną diagnozę.

  źródło: Józef Oczadły: Pomoce i aparatura stosowane w logopedii, Logopedia Silesiana, 2013 (bazhum.muzhp.pl)

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. chronografia
  chronografie
  D. chronografii
  chronografii
  neut
  chronografij
  char
  C. chronografii
  chronografiom
  B. chronografię
  chronografie
  N. chronografią
  chronografiami
  Ms. chronografii
  chronografiach
  W. chronografio
  chronografie

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • internac.

  ang. chronography

  fr. chronographie

  niem. Chronographie

  z gr. chrónos 'czas'