nakupywać

nakupować

 • pot.  kupić wiele rzeczy jednocześnie lub jedną po drugiej
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Biznes

  handel i usługi

 • Moja ciocia była bardzo rozczarowana, kiedy urodził się jej trzeci chłopiec (podczas badania USG powiedziano jej, że będzie miała córeczkę). Miała już nakupywane mnóstwo ubranek dla dziewczynki, laleczki itd.

  źródło: NKJP: Internet

  Nakupywałam jak nienormalna markowych ubrań, bo jak by nie patrzył, są w Polsce tańsze niż u mnie.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. nakupuję
  nakupujemy
  2 os. nakupujesz
  nakupujecie
  3 os. nakupuje
  nakupują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. nakupywałem
  +(e)m nakupywał
  nakupywałam
  +(e)m nakupywała
  nakupywałom
  +(e)m nakupywało
  nakupywaliśmy
  +(e)śmy nakupywali
  nakupywałyśmy
  +(e)śmy nakupywały
  2 os. nakupywałeś
  +(e)ś nakupywał
  nakupywałaś
  +(e)ś nakupywała
  nakupywałoś
  +(e)ś nakupywało
  nakupywaliście
  +(e)ście nakupywali
  nakupywałyście
  +(e)ście nakupywały
  3 os. nakupywał
  nakupywała
  nakupywało
  nakupywali
  nakupywały

  bezosobnik: nakupywano

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. nakupujmy
  2 os. nakupuj
  nakupujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. nakupywałbym
  bym nakupywał
  nakupywałabym
  bym nakupywała
  nakupywałobym
  bym nakupywało
  nakupywalibyśmy
  byśmy nakupywali
  nakupywałybyśmy
  byśmy nakupywały
  2 os. nakupywałbyś
  byś nakupywał
  nakupywałabyś
  byś nakupywała
  nakupywałobyś
  byś nakupywało
  nakupywalibyście
  byście nakupywali
  nakupywałybyście
  byście nakupywały
  3 os. nakupywałby
  by nakupywał
  nakupywałaby
  by nakupywała
  nakupywałoby
  by nakupywało
  nakupywaliby
  by nakupywali
  nakupywałyby
  by nakupywały

  bezosobnik: nakupywano by

  bezokolicznik: nakupywać

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: nakupywawszy

  gerundium: nakupywanie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: nakupywany

 • bez ograniczeń + nakupywać +
  CZEGO
 • Zob. kupować

CHRONOLOGIZACJA:
1612, Kart XVII-XVIII
Data ostatniej modyfikacji: 08.08.2018