motoryzować się

 • zaczynać używać pojazdów o napędzie silnikowym
 • CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Transport

  transport lądowy

 • Ochotnicza Straż Pożarna, zwana tyle często co słusznie gminnym wojskiem, motoryzuje się na potęgę.

  źródło: NKJP: (DELL): Armia motoryzowana, Dziennik Polski, 2006-09-22

  W czasie gdy Chińczycy motoryzują się [...], Polacy zaczną wkrótce przesiadać się na rowery.

  źródło: NKJP: Paweł Paliwoda: Życiodajne oleum, Ozon, 2005

  Motoryzując się,1. Pułk Strzelców Konnych Warszawskiej BK, korzystał z pomocy 24. Pułku Ułanów.

  źródło: Internet: groups.google.com/forum

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. motoryzuję się
  motoryzujemy się
  2 os. motoryzujesz się
  motoryzujecie się
  3 os. motoryzuje się
  motoryzują się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. motoryzowałem się
  +(e)m się motoryzował
  motoryzowałam się
  +(e)m się motoryzowała
  motoryzowałom się
  +(e)m się motoryzowało
  motoryzowaliśmy się
  +(e)śmy się motoryzowali
  motoryzowałyśmy się
  +(e)śmy się motoryzowały
  2 os. motoryzowałeś się
  +(e)ś się motoryzował
  motoryzowałaś się
  +(e)ś się motoryzowała
  motoryzowałoś się
  +(e)ś się motoryzowało
  motoryzowaliście się
  +(e)ście się motoryzowali
  motoryzowałyście się
  +(e)ście się motoryzowały
  3 os. motoryzował się
  motoryzowała się
  motoryzowało się
  motoryzowali się
  motoryzowały się

  bezosobnik: motoryzowano się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się motoryzował
  będę się motoryzować
  będę się motoryzowała
  będę się motoryzować
  będę się motoryzowało
  będę się motoryzować
  będziemy się motoryzowali
  będziemy się motoryzować
  będziemy się motoryzowały
  będziemy się motoryzować
  2 os. będziesz się motoryzował
  będziesz się motoryzować
  będziesz się motoryzowała
  będziesz się motoryzować
  będziesz się motoryzowało
  będziesz się motoryzować
  będziecie się motoryzowali
  będziecie się motoryzować
  będziecie się motoryzowały
  będziecie się motoryzować
  3 os. będzie się motoryzował
  będzie się motoryzować
  będzie się motoryzowała
  będzie się motoryzować
  będzie się motoryzowało
  będzie się motoryzować
  będą się motoryzowali
  będą się motoryzować
  będą się motoryzowały
  będą się motoryzować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. motoryzujmy się
  2 os. motoryzuj się
  motoryzujcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. motoryzowałbym się
  bym się motoryzował
  motoryzowałabym się
  bym się motoryzowała
  motoryzowałobym się
  bym się motoryzowało
  motoryzowalibyśmy się
  byśmy się motoryzowali
  motoryzowałybyśmy się
  byśmy się motoryzowały
  2 os. motoryzowałbyś się
  byś się motoryzował
  motoryzowałabyś się
  byś się motoryzowała
  motoryzowałobyś się
  byś się motoryzowało
  motoryzowalibyście się
  byście się motoryzowali
  motoryzowałybyście się
  byście się motoryzowały
  3 os. motoryzowałby się
  by się motoryzował
  motoryzowałaby się
  by się motoryzowała
  motoryzowałoby się
  by się motoryzowało
  motoryzowaliby się
  by się motoryzowali
  motoryzowałyby się
  by się motoryzowały

  bezosobnik: motoryzowano by się

  bezokolicznik: motoryzować się

  imiesłów przysłówkowy współczesny: motoryzując się

  gerundium: motoryzowanie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: motoryzujący się

  odpowiednik aspektowy: zmotoryzować się

 • Od: motoryzować

CHRONOLOGIZACJA:
1959, Wojskowy Przegląd Historyczny, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 10.08.2017