sprecyzować się

 • stać się określonym lub wyrażonym w sposób jasny, konkretny, uporządkowany i nie budzący żadnych wątpliwości
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  nazwy działań intelektualnych człowieka

  • plany sprecyzowały się
 • Jeszcze ta myśl nie sprecyzowała się całkowicie, a już rymnąłem jak długi na podłogę i przyłożyłem oko do [...] szkła.

  źródło: NKJP: Marta Tomaszewska: Podróż do krainy Om, 1974

  Gdy odpowiemy sobie na [...] pytania, powinna mniej więcej sprecyzować się nasza wizja odpowiedniej polisy na życie.

  źródło: Internet: ubezpieczeniegrupowepracownikow.pl

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. sprecyzuję się
  sprecyzujemy się
  2 os. sprecyzujesz się
  sprecyzujecie się
  3 os. sprecyzuje się
  sprecyzują się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. sprecyzowałem się
  +(e)m się sprecyzował
  sprecyzowałam się
  +(e)m się sprecyzowała
  sprecyzowałom się
  +(e)m się sprecyzowało
  sprecyzowaliśmy się
  +(e)śmy się sprecyzowali
  sprecyzowałyśmy się
  +(e)śmy się sprecyzowały
  2 os. sprecyzowałeś się
  +(e)ś się sprecyzował
  sprecyzowałaś się
  +(e)ś się sprecyzowała
  sprecyzowałoś się
  +(e)ś się sprecyzowało
  sprecyzowaliście się
  +(e)ście się sprecyzowali
  sprecyzowałyście się
  +(e)ście się sprecyzowały
  3 os. sprecyzował się
  sprecyzowała się
  sprecyzowało się
  sprecyzowali się
  sprecyzowały się

  bezosobnik: sprecyzowano się

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. sprecyzujmy się
  2 os. sprecyzuj się
  sprecyzujcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. sprecyzowałbym się
  bym się sprecyzował
  sprecyzowałabym się
  bym się sprecyzowała
  sprecyzowałobym się
  bym się sprecyzowało
  sprecyzowalibyśmy się
  byśmy się sprecyzowali
  sprecyzowałybyśmy się
  byśmy się sprecyzowały
  2 os. sprecyzowałbyś się
  byś się sprecyzował
  sprecyzowałabyś się
  byś się sprecyzowała
  sprecyzowałobyś się
  byś się sprecyzowało
  sprecyzowalibyście się
  byście się sprecyzowali
  sprecyzowałybyście się
  byście się sprecyzowały
  3 os. sprecyzowałby się
  by się sprecyzował
  sprecyzowałaby się
  by się sprecyzowała
  sprecyzowałoby się
  by się sprecyzowało
  sprecyzowaliby się
  by się sprecyzowali
  sprecyzowałyby się
  by się sprecyzowały

  bezosobnik: sprecyzowano by się

  bezokolicznik: sprecyzować się

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: sprecyzowawszy się

  gerundium: sprecyzowanie się

  odpowiednik aspektowy: precyzować się

 • Od: precyzować

CHRONOLOGIZACJA:
1892, Kwartalnik Historyczny, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 05.03.2018