antybiotyk

 • substancja zabijająca drobnoustroje lub wstrzymująca ich wzrost, używana jako lek
 • [antybiotyk] lub [antybjotyk]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Choroby i ich leczenie

  leki i sposoby leczenia, zabiegi, sprzęty medyczne

 • hiperonimy:  substancja
  • silny, skuteczny antybiotyk
  • dawka antybiotyku
  • kuracja antybiotykiem
  • nietolerancja na antybiotyk
  • dawkować, przepisać/przepisywać, zapisać/zapisywać; kupić/kupować, wykupić/wykupować; podać/podawać; dostać/dostawać, otrzymać/otrzymywać; brać, łykać, połknąć/połykać, przyjąć/przyjmować, stosować, zażyć/zażywać, wziąć; przedawkować; odstawić antybiotyk; konfekcjonować antybiotyki
  • leczyć; kurować się, leczyć się, wykurować się, wyleczyć się antybiotykiem
 • Po wybudzeniu Tomek dostał między innymi silny antybiotyk, który ma zapobiec ewentualnej infekcji, związanej z kontaktem brudnego pręta z wnętrzem ciała.

  źródło: NKJP: Zdzisław Surowaniec: Nadział się na pręt, Echo Dnia, 2006-08-12

  Zapalenie przeważnie przebiega bezgorączkowo. Często u dzieci bywa leczone antybiotykami, mimo braku objawów infekcji bakteryjnej.

  źródło: NKJP: Danuta Myłek: Alergie, 2001

  Apelują też o to, by na własną rękę, bez konsultacji z lekarzem, nie zażywać antybiotyków i nie poddawać się szczepieniom.

  źródło: NKJP: W skrócie - powiat raciborski, Nowiny Raciborskie, 2006-08-15

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. antybiotyk
  antybiotyki
  D. antybiotyku
  antybiotyków
  C. antybiotykowi
  antybiotykom
  B. antybiotyk
  antybiotyki
  N. antybiotykiem
  antybiotykami
  Ms. antybiotyku
  antybiotykach
  W. antybiotyku
  antybiotyki
 • internac.

  ang. antibiotic

  fr. antibiotique

  ros. antibiótik

  gr. anti 'przeciw' + gr. biōtikós 'życiowy'

CHRONOLOGIZACJA:
1915, Czas, nr 140, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2024