judeofobia

rzadziej judofobia

 • książk.  niechęć do wszystkiego, co wiąże się z Żydami
  • rzadziej judofobia
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  stosunki, grupy i organizacje społeczne

 • antonimy:  judofilstwo
  hiperonimy:  ksenofobia
 • Wolno w związku z tym wyrazić wątpliwość, czy na przejście przez igielne ucho odpowiedniego urzędu mogła liczyć na przykład recenzja Boya [...] z „chłopskiej trylogii” Karola Huberta Rostworowskiego, pisarza, który w oczach marksistowskiej krytyki uchodził za symbol wstecznictwa, klerykalizmu i judofobii.

  źródło: NKJP: Janusz Tazbir: W perspektywie czasu, 2006

  Zdawałoby się, że judofobię hitleryzmu Polska mogła doskonale wyzyskać dla szachowania w potrzebie Berlina na forum międzynarodowym.

  źródło: NKJP: Magdalena Arska: Wilki dobre i niedobre: wspomnienia o Benedykcie Hertzu, 1988

  Sam antysemita odczuwa zakłopotanie i własną judeofobię stara się utrzymać w stanie skrytym albo wyszukanymi sposobami znaleźć dla siebie nowe i bardziej wyrafinowane motywacje.

  źródło: NKJP: Bogdan Wojdowski: Judaizm jako los, Midrasz, nr 85

  W latach 20. redakcja „La Croix” odrzuciła wszelką judeofobię; w latach 60. za przyzwoleniem asumpcjonistów, którzy udostępnili archiwa, jeden z publicystów dokonał przejmującej analizy nieprawości „La Croix” z końca XIX w.

  źródło: NKJP: Michał Horoszewicz: Sprawa Dreyfusa: karty katolickie, Gazeta Wyborcza, 1994-10-15

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. judeofobia
  judeofobie
  D. judeofobii
  judeofobii
  neut
  judeofobij
  char
  C. judeofobii
  judeofobiom
  B. judeofobię
  judeofobie
  N. judeofobią
  judeofobiami
  Ms. judeofobii
  judeofobiach
  W. judeofobio
  judeofobie

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • łac. Iūdæus 'Żyd; żydowski' + gr. phóbos 'strach, nienawiść'

CHRONOLOGIZACJA:
1887, Przegląd Polski, Tom 22, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 08.04.2019