Luksemburka

 • żeńska nazwa osobowa od: Luksemburg - państwo
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Przynależność i podział terytorialny

  nazwy osób ze względu na ich pochodzenie i przynależność terytorialną

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. Luksemburka
  Luksemburki
  D. Luksemburki
  Luksemburek
  C. Luksemburce
  Luksemburkom
  B. Luksemburkę
  Luksemburki
  N. Luksemburką
  Luksemburkami
  Ms. Luksemburce
  Luksemburkach
  W. Luksemburko
  Luksemburki
Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2017