fetyszyzować

 • książk.  pejorat.  odnosić się do czegoś z bezkrytyczną czcią, akceptacją lub w sposób świadczący o bezkrytycznym uznawaniu tego czegoś za bardzo ważne
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • Może postarajmy się nie fetyszyzować szkolnych stopni i zainteresujmy się raczej, co dziecko naprawdę umie.

  źródło: NKJP: Szkolne abecadło, Gazeta Wyborcza, 1997-09-05

  - Fetyszyzowanie wyglądu zewnętrznego stało się zmorą naszych czasów, niestety, szkodliwą dla psychiki - mówi dr Rafał Pniewski, łódzki psychiatra.

  źródło: NKJP: Lucyna Krysiak: Lepiej być pięknym, zdrowym i bogatym, Dziennik Łódzki, 2002-05-10

  Im silniejszy nacisk na powtarzalność, konwencjonalizowaną normę, nudne a uparcie fetyszyzowane koleiny uporządkowanego życia we współczesnej cywilizacji, tym silniejsza potrzeba wyróżnienia u tych, którzy taką potrzebę jeszcze posiadają.

  źródło: NKJP: Andrzej Werner: Dekada filmu, 1997

  Renesans jest także wyzwaniem wobec wizji rozwojowych fetyszyzujących wzrost gospodarczy, czyli stały przyrost produkcji traktowany jako główny miernik i wskaźnik postępu społecznego.

  źródło: NKJP: Bohdan Jałowiecki, Marek Szczepański: Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, 2009

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. fetyszyzuję
  fetyszyzujemy
  2 os. fetyszyzujesz
  fetyszyzujecie
  3 os. fetyszyzuje
  fetyszyzują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. fetyszyzowałem
  +(e)m fetyszyzował
  fetyszyzowałam
  +(e)m fetyszyzowała
  fetyszyzowałom
  +(e)m fetyszyzowało
  fetyszyzowaliśmy
  +(e)śmy fetyszyzowali
  fetyszyzowałyśmy
  +(e)śmy fetyszyzowały
  2 os. fetyszyzowałeś
  +(e)ś fetyszyzował
  fetyszyzowałaś
  +(e)ś fetyszyzowała
  fetyszyzowałoś
  +(e)ś fetyszyzowało
  fetyszyzowaliście
  +(e)ście fetyszyzowali
  fetyszyzowałyście
  +(e)ście fetyszyzowały
  3 os. fetyszyzował
  fetyszyzowała
  fetyszyzowało
  fetyszyzowali
  fetyszyzowały

  bezosobnik: fetyszyzowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę fetyszyzował
  będę fetyszyzować
  będę fetyszyzowała
  będę fetyszyzować
  będę fetyszyzowało
  będę fetyszyzować
  będziemy fetyszyzowali
  będziemy fetyszyzować
  będziemy fetyszyzowały
  będziemy fetyszyzować
  2 os. będziesz fetyszyzował
  będziesz fetyszyzować
  będziesz fetyszyzowała
  będziesz fetyszyzować
  będziesz fetyszyzowało
  będziesz fetyszyzować
  będziecie fetyszyzowali
  będziecie fetyszyzować
  będziecie fetyszyzowały
  będziecie fetyszyzować
  3 os. będzie fetyszyzował
  będzie fetyszyzować
  będzie fetyszyzowała
  będzie fetyszyzować
  będzie fetyszyzowało
  będzie fetyszyzować
  będą fetyszyzowali
  będą fetyszyzować
  będą fetyszyzowały
  będą fetyszyzować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. fetyszyzujmy
  2 os. fetyszyzuj
  fetyszyzujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. fetyszyzowałbym
  bym fetyszyzował
  fetyszyzowałabym
  bym fetyszyzowała
  fetyszyzowałobym
  bym fetyszyzowało
  fetyszyzowalibyśmy
  byśmy fetyszyzowali
  fetyszyzowałybyśmy
  byśmy fetyszyzowały
  2 os. fetyszyzowałbyś
  byś fetyszyzował
  fetyszyzowałabyś
  byś fetyszyzowała
  fetyszyzowałobyś
  byś fetyszyzowało
  fetyszyzowalibyście
  byście fetyszyzowali
  fetyszyzowałybyście
  byście fetyszyzowały
  3 os. fetyszyzowałby
  by fetyszyzował
  fetyszyzowałaby
  by fetyszyzowała
  fetyszyzowałoby
  by fetyszyzowało
  fetyszyzowaliby
  by fetyszyzowali
  fetyszyzowałyby
  by fetyszyzowały

  bezosobnik: fetyszyzowano by

  bezokolicznik: fetyszyzować

  imiesłów przysłówkowy współczesny: fetyszyzując

  gerundium: fetyszyzowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: fetyszyzujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: fetyszyzowany

  odpowiednik aspektowy: sfetyszyzować

 • bez ograniczeń + fetyszyzować +
  CO
 • internac.

  ang. fetishize

  fr. fétichiser

  niem. fetischisieren

  Od: fetysz

CHRONOLOGIZACJA:
1956, R. Jurkiewicz, "Co się dzieje w ZMP?", books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 08.06.2017