maltański

 • przymiotnik od: Malta- wyspa lub Malta-państwo
 • Używany często w znaczeniu 'język maltański'.

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Przynależność i podział terytorialny

  państwa, miasta, obszary geograficzne


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

  języki świata

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. maltański
  maltański
  maltański
  maltańskie
  maltańska
  D. maltańskiego
  maltańskiego
  maltańskiego
  maltańskiego
  maltańskiej
  C. maltańskiemu
  maltańskiemu
  maltańskiemu
  maltańskiemu
  maltańskiej
  B. maltańskiego
  maltańskiego
  maltański
  maltańskie
  maltańską
  N. maltańskim
  maltańskim
  maltańskim
  maltańskim
  maltańską
  Ms. maltańskim
  maltańskim
  maltańskim
  maltańskim
  maltańskiej
  W. maltański
  maltański
  maltański
  maltańskie
  maltańska
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. maltańscy
  maltańscy
  maltańskie
  maltańskie
  D. maltańskich
  maltańskich
  maltańskich
  maltańskich
  C. maltańskim
  maltańskim
  maltańskim
  maltańskim
  B. maltańskich
  maltańskich
  maltańskich
  maltańskie
  N. maltańskimi
  maltańskimi
  maltańskimi
  maltańskimi
  Ms. maltańskich
  maltańskich
  maltańskich
  maltańskich
  W. maltańscy
  maltańscy
  maltańskie
  maltańskie
FRAZEOLOGIZMY:
Data ostatniej modyfikacji: 18.05.2017