list zastawny

 • bank.  papier wartościowy emitowany przez bank hipoteczny, będący przedmiotem obrotu giełdowego, zaświadczający o zobowiązaniu banku hipotecznego do wypłaty posiadaczowi listu określonej sumy pieniędzy oraz odsetek od tej sumy
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Finanse

  papiery wartościowe i akcje/udziały

 • hiperonimy:  ekon. papier wartościowy
  • hipoteczny, publiczny list zastawny
  • posiadacz; wierzyciel listu zastawnego; bank hipoteczny; program; jakość, wiarygodność; emisja; rejestr zabezpieczenia listów zastawnych
   wierzyciel z listu zastawnego
   lokata w list zastawny
  • emitować, wypuścić; sprzedawać list zastawny
   lokować coś w listach zastawnych
 • Tu nie chodzi o banki, lecz o list zastawny, specyficzny rodzaj papieru wartościowego, który musi być przejrzysty, którego emitowanie musi być oparte w dużym stopniu na bezpieczeństwie i pewnych regułach, a także odznaczać się dużą wiarygodnością.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 28.08.1997

  Porzucił księgi rachunkowe, listy zastawne, obligacje, weksle i gotówkę. [...] Przysłużył się miastu tą śmiercią lepiej niż całym życiem [...].

  źródło: NKJP: Magdalena Tulli: W czerwieni, 1999

  Trudno ją sobie wyobrazić zaangażowaną w kombinacje finansowe – wykupującą, potem zaś sprzedającą przez adwokata listy zastawne, kontrolującą kursy giełdowe.

  źródło: NKJP: Maria Rostworowska: Portret za mgłą opowieść o Oldze Boznańskiej, 2003

  Hipoteczny list zastawny może być nominowany w złotych albo w walucie obcej w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego.

  źródło: NKJP: Dz.U. z 1997r. Nr 140, poz. 940

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  m3, odmienny: list, zastawny

Data ostatniej modyfikacji: 16.01.2011