Czeladź

 • miasto w Polsce
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Przynależność i podział terytorialny

  państwa, miasta, obszary geograficzne

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. Czeladź
  Czeladzie
  D. Czeladzi
  Czeladzi
  C. Czeladzi
  Czeladziom
  B. Czeladź
  Czeladzie
  N. Czeladzią
  Czeladziami
  Ms. Czeladzi
  Czeladziach
  W. Czeladzi
  Czeladzie

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • przymiotnik:

  czeladzki

Data ostatniej modyfikacji: 05.02.2017