karcić się

 • zarzucać sobie zrobienie czegoś niewłaściwego
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

  • karcić się w duchu, w myślach
 • Karciłem się za to, że tak nieoględnie wdałem się w podjazdową wojnę z takim mocarzem!

  źródło: NKJP: Marian Pilot: Na odchodnym, 2002

  Konrad karci się w duchu: Znów myślisz o rzeczach, o których obiecywałeś sobie nie myśleć.

  źródło: NKJP: Marek Harny: Zdrajca, 2007

  Kiedy wyszedł, siedziała chwilę bez ruchu. Potem otworzyła okno. Jakże te lipy pachną. Idiotka, karciła się, ocierając łzy. Mnie to nie powinno obchodzić.

  źródło: NKJP: Teresa Bojarska: Świtanie, przemijanie, 1996

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. karcę się
  karcimy się
  2 os. karcisz się
  karcicie się
  3 os. karci się
  karcą się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. karciłem się
  +(e)m się karcił
  karciłam się
  +(e)m się karciła
  karciłom się
  +(e)m się karciło
  karciliśmy się
  +(e)śmy się karcili
  karciłyśmy się
  +(e)śmy się karciły
  2 os. karciłeś się
  +(e)ś się karcił
  karciłaś się
  +(e)ś się karciła
  karciłoś się
  +(e)ś się karciło
  karciliście się
  +(e)ście się karcili
  karciłyście się
  +(e)ście się karciły
  3 os. karcił się
  karciła się
  karciło się
  karcili się
  karciły się

  bezosobnik: karcono się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się karcił
  będę się karcić
  będę się karciła
  będę się karcić
  będę się karciło
  będę się karcić
  będziemy się karcili
  będziemy się karcić
  będziemy się karciły
  będziemy się karcić
  2 os. będziesz się karcił
  będziesz się karcić
  będziesz się karciła
  będziesz się karcić
  będziesz się karciło
  będziesz się karcić
  będziecie się karcili
  będziecie się karcić
  będziecie się karciły
  będziecie się karcić
  3 os. będzie się karcił
  będzie się karcić
  będzie się karciła
  będzie się karcić
  będzie się karciło
  będzie się karcić
  będą się karcili
  będą się karcić
  będą się karciły
  będą się karcić

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. karćmy się
  2 os. karć się
  karćcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. karciłbym się
  bym się karcił
  karciłabym się
  bym się karciła
  karciłobym się
  bym się karciło
  karcilibyśmy się
  byśmy się karcili
  karciłybyśmy się
  byśmy się karciły
  2 os. karciłbyś się
  byś się karcił
  karciłabyś się
  byś się karciła
  karciłobyś się
  byś się karciło
  karcilibyście się
  byście się karcili
  karciłybyście się
  byście się karciły
  3 os. karciłby się
  by się karcił
  karciłaby się
  by się karciła
  karciłoby się
  by się karciło
  karciliby się
  by się karcili
  karciłyby się
  by się karciły

  bezosobnik: karcono by się

  bezokolicznik: karcić się

  imiesłów przysłówkowy współczesny: karcąc się

  gerundium: karcenie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: karcący się

  odpowiednik aspektowy: skarcić się

 • bez ograniczeń + karcić się +
  (za CO)
 • Zob. karcić

CHRONOLOGIZACJA:
2 połowa XV w., SStp
Data ostatniej modyfikacji: 10.04.2019