długoplanowo

 • w dłuższej perspektywie
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości czasu

  upływ czasu

 • antonimy:  krótkoplanowo
  • patrzeć na coś długoplanowo
 • [...] po listopadzie 1939 r. starali się zmienić formy walki i skoncentrować na organizowanej długoplanowo pracy podziemnej.

  źródło: Niemcy w polityce międzynarodowej, 1919-1939: praca zbiorowa, 1992 (books.google.pl)

  Na nasz rozwój patrzymy długoplanowo, bo przecież przyszłość jest też tym, w co wierzymy najpełniej.

  źródło: NKJP: HMI - kurs na gwarancję, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2009-02-17

  Rozgorzała też dyskusja nad tym, co jest, a co nie jest sztuką, oraz co zrobić, długoplanowo, z pustym od ponad 150 lat postumentem.

  źródło: NKJP: Katarzyna Bzowska: Wenus z Trafalgar, Polityka nr 2525, 2005

 • część mowy: przysłówek

CHRONOLOGIZACJA:
1946, Sprawozdanie z 1-go Ogólnopolskiego Zjazdu Przemysłu Papierniczego w Łodzi, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2021